Güncel Yazılar

11 Eylül Olayları (Yeni Terörizm) ve Ermeni Sorunu

11 Eylül 2001 günü İkiz Kuleler’e çarpan uçaklar bir anlamda ABD’ye ve onun hegemon olduğu uluslararası sisteme de çarptı. Olaydan sonra süper gücün ve dünyanın terör anlayışından, devletler arası ilişkilere kadar çok şey değişti. Bu nedenle, diğer bir çok alan gibi, Ermeni sorunu da bu gelişmelerden payını aldı, almaya devam da edecektir. Makale bu etkiyi ele alıyor.

Çalışmada ilk olarak 11 Eylül’ün dengeler üzerindeki etkisi ve Afganistan’a yapılan operasyon sonrasında oluşan yeni dengeler ele alınıyor. Bu çerçevede gelişmelerin ABD’nin ve genel olarak Batı’nın dünyaya ve kendilerine bakışlarını etkilediğini vurgulayan ilk bölüm Türkiye’nin bu değişmelerden kaçmasının olanaklı olmadığının altını çiziyor.

İkinci bölümde ise olayların Ermeni sorunu üzerindeki etkilerine geçiliyor. Çalışmaya geçmeden önce belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise makalede ‘Ermeni sorunu’ kavramının geniş anlamda kullanılmış olmasıdır. Yazar ‘Ermeni sorunu’nu salt 1915 olayları ve onun yansımaları şeklinde ele almamakta, Ermeni terörü ve bugünkü Ermenistan’ın bölgede oluşturduğu sorunu / sorunları da bu kapsamda değerlendirmektedir. Bu bağlamda makalenin ikinci bölümü üç kısımdan oluşuyor ve soykırım iddiaları, terör ve Kafkasya başlıkları altında 11 Eylül sonrası gelişmelerin etkileri irdeleniyor. Sonuç bölümünde ise varılan sonuçların yanısıra bazı ön görümlerde de bulunulmaya çalışılmaktadır.

Yazar: Sedat Laçiner

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Fighting Terrorism And Intervention

Paradoxes And Misunderstandings The current international system emerged in the aftermath of the breakdown of …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir