istanbul escort beylikdüzü escort şirinevler escort kayseri escort escort bursa bursa escort escort bayan bursa kayseri escort bayan istanbul escort sakarya escort eskişehir escort antalya escort chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip live stream pro7 sat 1 hacklink astropay astropay kart ankara oto çekici oto çekici istanbul escort bayan escort bayan istanbul memur alimi polis alimi webmaster forum hacklink AB'nin Yenilenebilir Enerji Politikası ve Güneş Enerjisi | UİPORTAL
Güncel Yazılar
escort bayan antalya eve gelen escort konya eve gelen escort konya escort bayan konya eve gelen escort konya eve gelen escort konya eryaman escort mersin escort porno izle porno izle

Avrupa Birliği’nin Yenilenebilir Enerji Politikası ve Güneş Enerjisi

Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji politikalarının üzerinde önemle durmasının ardında üç temel neden yatmaktadır. Bu nedenler; Birliğin enerji konusunda büyük oranda dışa bağımlı olması sebebiyle enerji çeşitlendirilmesine gidilmesi gerekliliği, birliğin karbondioksit salınımında dünya sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’den sonra üçüncü sırada yer alması (1) ve kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların ömürlerinin kısa olması nedeniyle geleceğe yönelik güvence vermemeleri şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinde iki itici gücün varlığından söz edilebilir. Bunlardan ilki, birliğin şu anda dışarıya % 52 oranında olan enerji bağımlılığının 2030 yılına kadar doğalgazda % 80, petrolde ise % 98 gibi yüksek oranlara ulaşacak olmasıdır. (2) Bu durumun tespit edilmesi birliğin enerji çeşitlendirilmesi ve enerji yollarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik politikalarını geliştirmeye sevk etmiştir. Bir başka önemli nokta da fosil yakıtların ömürlerinin kısa oluşudur. Yapılan araştırmalara göre; petrolün ömrünün 43 yıl, doğalgazın ise 61 yıl olduğu tahmin edilmektedir. (3) Fakat bu iki önemli fosil yakıtın tüketim oranındaki artış göz önünde bulundurulursa yukarıda belirtilen zamanlardan daha önce tükeneceklerini söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Öyle olmasa bile belli bir zaman sonra bu yakıt türlerinin üretimi ne ekonomik olarak karlı olacak ne de fiziksel olarak mümkün olacaktır.

Yukarıda belirtilen sebeplerden yola çıkarak AB kurumları çerçevesinde tarihsel süreç içerisinde birtakım çalışmalar gerçekleştirilmiş ve geleceğe yönelik hedefler belirlenmiştir.

AB Komisyonu tarafından 1997 yılında hazırlanan  “Gelecek İçin Enerji: Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Topluluk Stratejisi ve Eylem Planı” başlıklı Beyaz Kitap’ta yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payının 2010 yılı itibarıyla AB genelinde %12’ye çıkarma hedefi koyulurken 2001 yılında ise, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından üretilen Elektrik Enerjisini Teşvik Hakkında Direktif” uygulamaya koyulmuştur. Bu direktif, AB çapında elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2010 yılı itibarıyla % 21’e çıkarmayı hedeflemekteydi. 2010 yılına geldiğimizde AB’nin koymuş olduğu bu hedefleri ne kadar yakalayabildiğine kısaca bakacak olursak; öncelikle yenilenebilir enerjilerin toplam enerji tüketimindeki payı %12’lik hedefe ulaşamamıştır. Buna karşın elektrik sektöründe ise durum bu kadar kötü değildir çünkü 2001 yılında elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı % 21 olarak hedeflenmiş ve 2010 yılında bu hedefe % 19’luk bir kullanım oranıyla yaklaşılmıştır. (4) 2020 yılı için toplam enerji tüketimindeki kullanım oranının % 20’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

AB Konseyi 2007 yılında 2020 yılına yönelik olarak üç tane temel hedef belirlemiştir.(5)

– 2020’ye kadar AB’nin sera etkisi yaratan CO2 salınımı en az % 20 oranında azaltılacak

– 2020’ye kadar AB’nin toplam enerji tüketiminin % 20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak

– 2020’ye kadar AB’de enerji verimliliği % 20 arttırılarak enerji kullanımı % 20 azaltılacak

2008 yılında AB Komisyonu bu hedefleri uygulamaya yönelik olarak “İklim ve Enerji Paketi” adı altında bir yasal düzenleme ortaya koymuş, bu yasal düzenleme aynı sene Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra 2009 yılında yasa halini almıştır. (6)

AB’nin yenilenebilir enerji politikaları arasında son yıllarda güneş enerjisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Güneş enerjisinin neden ön plana çıktığının anlaşılması için ise öncelikle güneşten nasıl enerji edildiğinden ve bu elde edilen enerjinin artı ve eksilerinin neler olduğundan bahsedilmelidir.

Güneş enerjisinin önemi, dünyamıza bir yılda düşen güneş enerjisinin, dünyadaki çıkarılabilir fosil yakıt kaynakları rezervlerinin tamamından elde edilecek enerjinin yaklaşık 15-20 katına eş değer olması şeklinde açıklanabilir. (7) Güneş enerjisi elde etmeye yönelik en gözde teknolojilerden bir tanesi fotovoltaik (güneş paneli) sistemlerdir. Bu sistemler vasıtasıyla güneş enerjisi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Fotovoltaik sistemler aracılığıyla elde edilecek güneş enerjisi artı ve eksileriyle ele alınacak olursa; öncelikle, güneş enerjisi bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve güneş var olduğu müddetçe enerjisi dünyaya ulaşabilecektir. İkinci olarak, şebekeden elektrik enerjisi alamayan özellikle de gelişmekte olan ülkeler için elektriğe ulaşmaları adına iyi bir fırsattır. Üçüncü olarak, fotovoltaik sistemlerin ekipmanlarının maliyeti gitgide düşerken üretim kapasiteleri yükselmektedir. Son olarak, diğer bir yenilenebilir enerji kaynağı olan ve bitkilerden enerji üretimi anlamı taşıyan bioyakıtlarla karşılaştırıldığında kullanılabilir enerjiye dönüştürüldüğünde güneş enerjisinden daha çok verim elde edilmektedir. (8) Bakıldığında güneş enerjisinin en önemli eksisi fotovoltaik sistemlerin maliyetinin yüksek olmasıdır. Fakat ileriye dönük olarak teknolojisinin geliştirilmesi bu sorunu ortadan kaldıracak gibi gözükmektedir. (9)

Güneş enerji sistemlerinin diğer enerji kaynaklarına göre üstün olduğu tarafları sıralanacak olursa;

– İşletme ve bakım maliyetleri diğer sistemlere oranla yok denecek kadar azdır.

– Gereken enerji her yerde bulunabilir ve herhangi bir ücret ödenmez.

– Aydınlatma ve haberleşme sistemleri başta olmak üzere her alanda kullanılabilir.

– Fotovoltaik sistemlerin ömürleri 20 yıl ve üstüdür.

Güneş enerjisinin 2018 yılından itibaren fosil yakıtlardan daha ucuz olacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmine 1990’dan bugüne kadar güneş enerjisi sistemlerinin fiyatlarında % 60 oranında bir düşüş meydana gelmesi kaynaklık etmektedir. Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre ise fotovoltaik sistem kurulumu vasıtasıyla üretilen elektrik miktarı ikiye katlandıkça fiyatı % 20 oranında düşmektedir. (10)

AB ülkeleri içerisinde Almanya ve İspanya güneş enerjisi kurulumunda önde gelen iki ülke konumundadırlar.

2050 yılına kadar enerji üretiminin % 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefleyen Almanya, doğalgaz, kömür ve uranyum gibi enerji kaynakları açısından % 70 oranında dışarıya bağımlıdır. Bu nedenle Almanya’nın elektrik enerjisini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmesi onun enerji alanındaki dış bağımlılığını azaltmakla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı oynamalardan etkilenmez duruma getirecektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik kararlı bir politik desteğe ihtiyaç duyulurken Almanya’da son 15 yılda yenilenebilir enerjinin toplam elektrik tüketimindeki yerinin % 5’ten % 16’ya çıkması bu hedefe ulaşmada bir umut ışığı olduğunu göstermektedir. (11)

2009 yılı verilerinden yola çıkılırsa; bu yıl içerisinde AB ülkelerinde yapılan yaklaşık 5,5 GW’lık toplam kurulum dünyada yapılan toplum kurulumların % 78,1’ine denk gelmektedir. (12) Ülke bazında ele alınırsa; İspanya 2008 yılında kurulum miktarı olarak toplamda 2.687 MW’lık kurulum gerçekleştirirken ardından gelen Almanya 1.814 MW’lık kurulum gerçekleştirmiştir. 2009 yılında ise ilk sırada 3,811 MW’la Almanya yer alırken ikinci sırayı 574 MW’la İtalya almıştır. (13) 2009 yılına kadar toplam kurulum miktarında Almanya 9.830 MW ile birinci iken İspanya 3.520 MW ile ikinci, İtalya ise 1.032 MW ile üçüncü sırada yer almıştır. (14) Kişi başına düşen fotovoltaik güç oranlarında da AB üyesi ülkeler arasında Almanya 120,2 W ile başı çekerken İspanya 76,4 W ile ikinci sırada yer almıştır. (15)

2008 yılında yıllık enerji üretim miktarı 618 TWh olan ve bunun 92.8 TWh yani % 15’lik kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Almanya, şu anda elektrik enerjisi üretiminin % 1.1’lik kısmını güneş enerjisinden sağlamaktadır. Geleceğe yönelik yapılan araştırmalara göre ise 2050 yılında bu oran % 25’e çıkacaktır. (16) Alman hükümetinin 9 GW olan fotovoltaik sistem kapasitesini 2030 yılına kadar 66 GW’a çıkarma hedefi koyması da bu araştırmayı destekler niteliktedir. (17)

Enerji tüketimin % 78’ini dışarıdan ithal ettiği petrol ve doğalgazla karşılayan İspanya (18), yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeye önem veren ve güneş enerjisi alanında AB ülkeleri içerisinde en çok ilerlemiş ülkelerden biri durumundadır. 2010 yılında İspanya Hükümeti 2020 yılına kadar enerji tüketiminin % 22,7’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edileceği ve özellikle de rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanacağı ön görülmektedir. (19) İspanya 2009 yılı verilerine göre elektrik ihtiyacının % 2.8’ini güneş enerjisinden elde etmektedir. (20) İspanya hükümeti 2010 yılı sonuna kadar 400 MW’lık fotovoltaik sistem kurulumu yapmayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak bakıldığında, iklim değişiminin etkilerini ciddi bir biçimde gösterdiği, fosil yakıtların ömürlerinin kısaldığı bir dünyada enerji politikaları devletlerin üzerinde daha çok durmaları ve eylemde bulunmaları gereken konular haline dönüşmektedir. Özellikle AB’nin iklim değişimindeki negatif rolünün büyük olması ve örnek olarak aldığımız Almanya ve İspanya dahil birçok AB ülkesinin enerji konusunda yüksek oranlarda dışarıya bağımlılıkları birliğin ileriye dönük olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ve şu zamana kadar bu tür enerji kaynakları arasında en çok tercih edilenlerden ikincisi olan güneş enerjisine yapılacak yatırımlarda artış olacağını göstermektedir. Zaten AB, 2020 yılında fotovoltaik sistemlerden % 12 oranında elektrik elde etmeyi planlamakta olduğunu açıklayarak kendine bu yönde bir rota çizdiğini kanıtlamaktadır.

Dipnotlar:

(1) www.web-village.org/MEF33/EE17.pdf, sayfa 2
(2) www.web-village.org/MEF33/EE17.pdf, sayfa 2
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel
(4) http://www.euractiv.com.tr/enerji/link-dossier/ab-yenilenebilir-enerji-politikasi
(5) http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm
(6) http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm
(7) http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji_kaynaklar%C4%B1
(8) http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_development
(9) http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_development
(10) Solar Energy in Germany.pdf, Mayıs 2006, sayfa 4
(11) http://www.wri.org/stories/2010/09/germanys-green-economy-strategy
(12) 100519_PV_Barometer_year2009.pdf, sayfa 2
(13) 100519_PV_Barometer_year2009.pdf, sayfa 4
(14) 100519_PV_Barometer_year2009.pdf, sayfa 5
(15) 100519_PV_Barometer_year2009.pdf, sayfa 6
(16) http://www.worldwatch.org/node/5449
(17) http://www.nuwireinvestor.com/articles/germany-reducing-incentives-for- solar-   property-investment-55078.aspx
(18) http://www.raices-press.net/Numero_4/Economia.php
(19) http://www.businessgreen.com/business-green/news/2258758/spain-proposes-doubling
(20) http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Spain

Yazar: Arif Cengiz GÜLBAHAR

Pazartesi, 01 Kasım 2010

Kaynak

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Avrupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Politikaları

Literatürde terörizm kavramının ortak bir tanımına rastlamak mümkün değildir. Terör ve terörizm kavramları çoğu zaman …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bayan ankara escort ankara bayan escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort bayan istanbul escort www.backlinktr.biz | 521: Web server is down

Error 521 Ray ID: 47a6fd35c7cdbeee • 2018-11-16 03:49:41 UTC

Web server is down

You

Browser

Working
Frankfurt

Cloudflare

Working
www.backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

What can I do?

If you are a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you are the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information.