Güncel Yazılar

Almanya Federal Cumhuriyeti

Almanya tarihi, Germenlerin ilk olarak Roma İmparatorluğu döneminde devlet kurmalarıyla başlar. Kutsal Germen İmparatorluğu dönemiyle 1806 yılına kadar devam eder. Bu dönemde geldiği en geniş sınırlar günümüzdeki  Almanya, Avusturya, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya’nın batısı, Hollanda, doğu Fransa ve kuzey İtalya’yı kapsamaktaydı.

Bu dönemden sonra sırasıyla Alman Konfederasyonu (1815–1866), Alman İmparatorluğu (1871–1918), Weimar Cumhuriyeti (1919–1933) ve Üçüncü İmparatorluk (1933–1945) kuruldu. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak iki parçaya ayrıldı. 1990 yılında bu iki parça birleşerek günümüzdeki Almanya Federal Cumhuriyeti’ni oluşturdu.

Başkenti Berlin olmak üzere yüz ölçümü 356. 854 km2 ile sınırlıdır. Tam olarak nüfusu 83.029.536’ya (2012 verilerine göre)dayanmaktadır.  Nüfusun % 91.5 ‘ini Almanlar, % 2, 4’ünü Türkler, % 6.1‘ini Yunan, İtalyan, Rus, Polonyalı, Sırp, Hırvat, İspanyollar oluşturmaktadır.

Dil olarak Almanca resmi dil kabul edilmiştir (% 95 civarında). Bunun yanı sıra Sorbca (% 0,9); Daminarka Dili (% 0,6 ); Frizce ( % 0,1); Roman Çingene Dili (% 0,8) konuşulmaktadır. Bu diller ülkede ulusal azınlık dilleri olarak kabul edilmiştir.

Nüfusta halkın % 34’ünü Protestanlar, % 34’ünü Katolikler, % 3,7 sini Müslümanlar, % 28,3’ünü diğerleri oluşturmaktadır.

Azınlık durumunda olan gruplar ise; Türkler, Eski Yugoslavlar, İtalyanlar, Yunanlar, Polonyalılar, Roma, Yahudiler, Danimarkalılar, Frizler, Sorblar, Vietnamlılar, İspanyol, Tunus, Portekizli, Mozambikler’dir

Alman Anayasası’nın 2. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince “Herkes kimlik hakkını seçmekte, özel hayatta anadilini özgürce kullanmakta ve kişilik haklarının gelişiminde serbesttir.”

Almanya ‘daki ulusal azınlıkların dilleri Avrupa Konseyi’nin “Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi”, Avrupa Bölgesel Azınlık Dilleri Şartı tarafından güvence altına alınmaktadır. Bu anlaşmalar sayesinde azınlıkların şikayet ve isteklerini bildirebileceği Azınlık İşleri Komisyonu, Federal Hükümet ve Schleswig- Holstein Eyaleti Hükümeti tarafından kurulmuştur. Diğer eyaletlerde oluşan hak ihlalleri de federal devletin kurduğu Azınlık İşleri Komisyonuna bildirileceği öngörülmüştür. 1949

Alman Temel Anayasası, tüm vatandaşların kanun önünde eşit olduğunu belirtir. Aynı zamanda tüm kamu kurumlarında cinsiyet, soy, ırk, dil, inanç, köken, engelli, dini ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık olmaması gerektiğini belirtir.  Bu kanunlara ek olarak, ceza hukuku, nefreti teşvik eden veya şiddeti yükselten bilgi ve yayımların yayılmasını ve anayasaya aykırı bulunan sembollerin teşviki ve kullanımını (gamalı haç gibi) yasaklanmıştır.

Almanya’da nüfus artış hızı yılda yüzde 0,27’dir. Genel olarak bebek ölüm oranı ise sadece Binde 4,71’le çok düşüktür. Bu da yaşam kalitesinin yüksekliğini temsil eder.  Ortalama ömür ise 77,61’dir. Ülke Avrupa Birliği (AB)’ye üye devlet olduğu için okuma yazma oranı neredeyse hiç yok denecek kadar azdır (% 1). Ülkedeki Gayri Safi Milli Hasıla değeri ise 2.362 Trilyon Dolardır. Bunun etkisiyle kişi başına düşen milli gelir 28.700 dolardır (2012 verilerine göre).  Avrupa’nın sanayi kenti olarak konumlandırıldığı için büyüme hızı % 1,7’dir. Enflasyon oranı ise % 2’dir. İşsizlik sadece % 9,9’dur. Almanya Federal Cumhuriyeti AB’nin kurucu üyesidir.

Aykut GÜMÜŞ, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi.

30 Ekim 2013 Çarşamba

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan bir demokrasi mi?

Cumhurbaşkanlığı makamı babadan oğla geçen bir rejim demokrasi olabilir mi? Olamaz tabii ama Aliyev, demokrasi …

Tek Yorum

  1. Yazı gerçekten çok güzel olmuş, Vize sınavı için güzel bir kaynak oldu 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir