Güncel Yazılar

Almanya vs. Almanya

“Almanya Yenilince Bizde Yenilmiş Sayıldık” Sonra bunun üzerinden bir asır geçti…

Günümüzde Avrupa Birliği’nin lokomotifi olarak tanımlanan Almanya geride bıraktığımız yüzyılı adeta sosyal bilimciler için yaşamıştır. I. Dünya Savaşı’nın yıkımının ardından yaklaşık yirmi yıl sonra Hitler ve politikalarının egemen olduğu Almanya, Yahudi soykırımıyla son yüzyıl Avrupa tarihinin gündemine tekrar oturdu. Avrupa ve dolaylı olarak Ortadoğu tarihinin şekillenmesindeki önemli bir kırılma olan soykırımın üstünden daha on yıl bile geçmemişken 2. Dünya Savaşı ile üçüncü kez tarihin şekillenmesinde rol oynamıştır. 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı yıkım, ülkelerin yaşadığı ekonomik ve siyasi çöküş bugünkü Avrupa Birliği’nin şekillenmesinde başat bir rol oynamıştır. Öyle ki, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun oluşmasında Fransa ve Almanya arasındaki mücadeleye son vermek ve yetkilerin ulus üstü bir otoriteye devredilmesi amacı güdülmüştür. Bu süreçte genel kabul gören bir gerçek, Avrupa bütünleşmesinin başlamasında Almanya’yı evcilleştirmek düşüncesinin egemen olmasıdır.

“Almanya’yı o kadar çok sevdik ki ondan iki yaptık”

Soğuk Savaş’ın başlamasıyla birlikte, Doğu Almanya diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi Sovyetler Birliği’nin etkisi altında kalırken, Batı Almanya Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurulma sürecinden itibaren Batı Avrupa’yla, Batı dünyasıyla iyi ilişkiler kurmuştur.

Geride bıraktığımız yarım asır insanlığa en önemli üç tane duvar örmüştür. ABD’nin Meksika Duvarı, İsrail’in Filistin’deki duvar inşası ve Doğu-Batı Almanya arasındaki Berlin Duvarı. Berlin Duvarı, Avrupa tarihindeki Almanya’dan kaynaklanan dördüncü önemli gelişmedir. Berlin Duvarı’nın önemini yarım yüzyıllık Soğuk Savaş’ın bitişini simgelemesinden de anlamak mümkündür. 1990 sonrası iki Almanya’nın birleşmesi Avrupa Birliği içerisinde hızla büyüyen, güçlenen Almanya’yı daha da görünür hale getirmiştir.

20. yüzyıl boyunca savaşlarla, soykırımla, duvarla anılan bir ülke günümüzde AB’nin lider, küresel ekonomi ve siyasetin başat ülkelerinden biri olmuştur. Peki, geçmişte bu denli kötü durumda olan bir ülke nasıl oldu da günümüzün lider ülkelerinden biri haline geldi. Alman romantizmi, Alman disiplini, Türkiye’den giden “Almancılar”, soğuk-kapalı iklim, Alman Markı, Merkel… Almanya’yı neyle açıklamak mümkün? Almanya için verdiğimiz cevap, bundan bir insan ömrü kadar uzak bir geçmişte atom bombalarıyla yerle bir olan Japonya için de doğru mudur?

Devletler de insanlar gibi, ya düştüğü yere uzun uzun bakarak vakit geçirirler ya da niye düştüğünü anlamaya çalışırlar. Gelinen noktada, yenilince yenilmiş sayıldığımız ülke kazanınca kazanmış sayılmadık.

İlhan ARAS (Twitter’dan takip et – Acedemia’dan takip et)

13.11.2013

Print Friendly

Nedir uiportal

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PORTALI, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Tartışma Platformu

İlginizi Çekebilir

“Bölgesel Güç” mü “Bölgesel Hiç” mi

Türkiye’nin bölgesel güç mü olduğu yoksa bölgesel güç olma potansiyeline sahip mi olduğu bu zamana …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir