Güncel Yazılar

Arap Baharı Üzerine Değerlendirmeler

Bu kolektif kitap çalışmasına katkıda bulunan yazarları Arap Baharı’nı üreten sorunlar yumağına kendi çerçevelerinden objektif şekilde yaklaşma ve analiz etme ihtiyacına iten en önemli sebeplerden biri, geleceğe dair tahlil yapabilmek için sağlıklı bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Geçmiş sürecin, yaşanılan anın ve geleceğe intikal edecek olanların birbirleri ile bağlantılı bir bütün olduğunu düşünerek -ve düğüm üstüne düğüm atılmış yumağın çözüme kavuşturulması amacıyla- Arap Baharı’nın bu coğrafyadaki izleri ve bu süreçten etkilenen diğer bölgelerle ilişkileri farklı başlıklar altında incelenmiştir. Bu eserde, yukarıda belirtilen çok boyutlu sorunların etkilerini mercek altına alarak daha net analizler yapabilmek amacıyla ülke bazında vaka çalışmalarına yer verilmiştir.

İçerik

1. Bölüm: KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇÖZÜMLEMELER
– Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri İçin Atatürk’ün Dönüşümcü Liderlik Stratejileri (Asım Şen)
– Arap Baharı Penceresinden Toplumsal Adaleti Yeniden Düşünmek (Alihan Gök)
2. Bölüm: DIŞ POLİTİKA ANALİZLERİ
– Arap Baharı ve Türkiye (Esra Hatipoğlu)
– Avrupa Birliği’nin Arap Baharı’na Bakışı ve Dış Politikası Üzerine Bir Değerlendirme (Pınar Bal)
– Avrupa Birliği ve İngiltere’nin Arap Baharı’na Bakışları (İlhan Aras, Altuğ Günar)
– Rusya’nın Arap Baharı Politikası (Emre Erşen)
– Arap Baharı ve Sonrasında Çin’in Ortadoğu Politikası (Altay Atlı)
3. Bölüm: VAKA ÇALIŞMALARI
– Libya “Baharı” Sonrasında Avrupa Birliği’nin Sahel Politikaları Hakkında Bir Değerlendirme (Armağan Gözkaman)
– Politik İstikrarsızlığa ve Karışıklığa Bağlı Krizlerin Turizm
Endüstrisine olan Etkilerinin Mısır Üzerinde Değerlendirilmesi (Perihan Paksoy)
– Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Mısır
Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme (Armağan Gözkaman)
Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

“Bölgesel Güç” mü “Bölgesel Hiç” mi

Türkiye’nin bölgesel güç mü olduğu yoksa bölgesel güç olma potansiyeline sahip mi olduğu bu zamana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir