Güncel Yazılar

Avrupa Birliği Nedir

Aslında birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan üç topluluğun oluşturduğu birlik. Bu topluluklar; , Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğudur. Bunlardan ilk ikisi kendi özel konularıyla ilgilenirler.  ise onların dışında kalan tüm ekonomik konuları kapsar. 1994′e kadar Avrupa Topluluğu ya da Avrupa Ortak Pazarı ifadeleri kullanılmıştır. Birlik Avrupa Topluluğu olarak  Antlaşması’nı imzalayan altı ülkenin (Altılar) bu yolda daha ileri bir adım atarak bir “” kurmak üzere, Roma Antlaşmasını imzalamalarıyla ortaya çıkmıştır. 25 Mart 1957′de imzalanan Roma Antlaşması ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu da kurulmuştur.

Roma Antlaşması’nda bir iktisadi birleşme şekli olarak  öngörülüyordu. Diğer bir deyişle, altı kurucu ülke olan Fed. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Luxemburg’un aralarındaki gümrük tarifelerini ve öteki dış ticaret kısıtlamalarını kaldırmaları ve dışarıya karşı bir ortak gümrük tarifesi uygulamaları kabul ediliyordu. Bununla birlikte, Roma Antlaşması’nda öngörülen amaçlar bundan daha ileri idi. Şöyle ki, ’nden öteye, bölge içinde üretim faktörlerinin serbest dolaşımı sağlanarak bir ortak pazara geçilmesi ve oradan da ekonomik, mali ve sosyal politikaların uyumlaştırılarak bir iktisadi birlik kurulması amaçlanmıştır. Roma Antlaşması’nın uzun vadedeki amacının Batı Avrupa ülkeleri arasındaki bir siyasal birliği gerçekleştirmek olduğu söylenebilir. ’nin bu amaca ulaşmak için benimsediği bazı ortak politikalar vardır. Bunlar arasında örneğin ortak tarım politikası, ortak rekabet politikası gibi politikalar yer alır. Uzun vadede üye ülkelerin hukuk sistemlerinde yakınlaşma söz konusudur. Avrupa Topluluğunun üye sayısı 1 Ocak 1973′de , İrlanda ve Danimarka’nın katılımı ile dokuza, 1 Ocak 1981′de ’ın katılımı ile ona, 1 Ocak 1986′da İspanya ve Portekiz’in katılımı ile 12′ye çıkmıştır. Avusturya, İsveç ve Finlandiya ise 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren Birliğe üye olmuşlardır. Norveç ise halk oylaması sonucu üyeliği reddetmiştir. Sonuç olarak üye sayısı 15 oldu. Sonraki genişleme dalgaları ile bugünkü üye sayısı 28′dir. Yakın zamanda (2013) Hırvatistan’ın üyeliği ile bu sayı artmıştır. Cumhuriyeti ise 1987′de tam üyelik başvurusu yapmıştır. Esasen Ankara Antlaşması ile Avrupa Topluluğu ve  arasında bir “ortak üyelik” statüsü kurulmuştur.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Uluslararası İlişkiler Disiplini

Daha önceleri siyaset biliminin bir alt dalı olan Uluslararası İlişkiler Disiplini 1900’lü yıllar ile beraber …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir