Güncel Yazılar

Avrupa Birliği Sosyal Politikası 2

Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci, 17 Aralık 2004 Brüksel zirvesinde tam üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ile yeni bir aşamaya geçti. Türkiye’nin gelecek on yılı büyük ölçüde üyelik müzakerelerinin etkisi altında şekillenecek. Müzakere süreci çetin siyasi, ekonomik ve hukuksal sorunların yaşanacağı; çalışan sınıfları ve onların örgütlerini, sendikaları da yakından etkileyecek: yeni olanakları ve yeni sorunları beraberinde getirecek bir süreç olacak.

Müzakere süreci sosyal ve sendikal hakların geliştirilmesi yolunda önemli bir kaldıraç işlevi görebilir. Özellikle toplu işçi hakları açısından, müzakere süreci ILO standartlarında bir çalışma mevzuatı için önemli bir olanak olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede sendikaların bir yandan müzakere sürecinde etkili olacak araçları geliştirmeleri, öte yandan müzakere sürecine paralel olarak bir mücadele süreci oluşturmaları yaşamsal önem taşımaktadır.

Müzakere süreci “tarama” olarak adlandırılan, ülke mevzuatının AB mevzuatına uyumlu ve uyumsuz düzenlemelerinin listelenmesi ile başlayacak. Üyelik müzakereleri, 21-22 Haziran 1993 tarihli AB Konseyi Kopenhag zirvesinde saptanan koşulların yerine getirilmesine ilişkin olacaktır. Bu kriterler üç temel başlıkta toplanabilir 1) Siyasi kriterler, 2) Ekonomik kriterler, 3) Hukuksal kriterler (müktesebat).

Siyasi ve ekonomik kriterler genel nitelikli, makro düzeylerde konuları kapsarken, 29 başlıktan oluşan müktesebat (hukuksal kriterler) ayrıntılı hukuksal düzenlemeleri içermektedir. Siyasi ve ekonomik kriterlerle birlikte toplam 31 alanda müzakere yürütülecektir. (Bu yazının baskı aşamasında Komisyon hukuksal müzakere başlıklarını 35!e çıkardığını duyurdu.)

Sosyal politika ve sendikal haklara ilişkin konular siyasi kriterler bölümü ile müktesebatın 13. Başlığı olan “sosyal politika ve istihdam” başlıklarında müzakere edilecektir. Soysa politika ve istihdam başlığı müzakere sürecinin ciddi sorunlarla karşılaşılan başlıklarından bir olarak bilinmektedir. Zaman zaman sosyal politikaya ilişkin konuların müktesebatın 13. başlığı ile sınırlı olarak ele alındığı gözlenmektedir. Önemle vurgulamak gerekir ki sosyal politikaya ilişkin müzakere konuları 13. başlıkla sınırlı değildir. Bu başlıkta AB’nin hukuksal düzenlemeleri (özellikle yönergeler) yer almaktadır. Bu bölüm daha çok bireysel çalışma hukuku konularını (işçi sağlığı, kadın-erkek eşitliği, çalışma koşulları gibi) içermektedir. Siyasi kriterler ana başlığı altında ise kolektif haklar (sendika, toplu sözleşme ve grev hakları) yer almaktadır. Bu hakların eksiksiz tanınması siyasi kriter olarak kabul edilmektedir.

Sosyal politika uyumu, AB uyum sürecinin en tartışmalı konuları arasında yer almaktadır. İşçi sendikaları konu ile ilgili bir “otomatik uyum” beklentisi içinde oldukları için eleştirilirken, özellikle işveren örgütleri bu süreçte “rekabet gücünün” temel ölçüt olarak ele alınmasını istemektedir. İşveren örgütlerinin bu görüşü 59. hükümet tarafından da kabul edilmektedir. Böylece sosyal politika alanı bir kez daha Türkiye’nin “kendine özgü koşulları”nın gölgesinde kalmaktadır. AB uyum sürecinde sendikal hak ve özgürlükler “üvey evlat” durumundadır.

Yazar: Aziz ÇELİK

Bu yazı Sendikal Notlar, Sayı 25, Mart 2005 sayısında yayınlanmıştır.

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Ulusal Refah Devletleri, Avrupa Entegrasyonu ve Küreselleşme

Dünya piyasalarının giderek artan karşılıklı işbirliği bağlamında, Avrupa entegrasyonu ne durumdadır? Avrupa entegrasyonu ulusal refah …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir