ankara escort
Güncel Yazılar

Birleşmiş Milletler

Dünyanın önde gelen ve saygın uluslararası örgütlerinden olan Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bu yana gelişen bir başarı göstermektedir. Bu başarı büyük ölçüde örgütün yüklendiği misyondan kaynaklansa da, örgütlenme ilkeleri ve örgüt yönetiminin anılan başarıya katkıları büyüktür.

Çalışma, örgütlenme ilkeleri ve örgüt yönetimi açısından Birleşmiş Milletler örgütünün değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Bu anlamda “yönetim bilimi ilkeleri” ve “örgüt yönetimi prensipleri” ışığında gerçekleştirilen bir makro değerlendirme gerçekleştirilmiştir. BM, gerek örgüt yapısı, gerekse iç ve dış çevre faktörleriyle birlikte incelenmiş; BM’ye bağlı ikincil kuruluşlar, bu çalışmanın konusu olarak alınmamıştır.

Birleşmiş Milletler’in başlıca 6 organı olan Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterya örgütlenme ilkeleri ve örgüt yönetimi çerçevesinde irdelenmiştir. Örgütlenme ilkeleri açısından değerlendirilecek başlıklar planlama, örgütleme, yönetme, eşgüdüm ve değerlendirme; örgüt yönetimi açısından değerlendirilecek başlıklar ise hukuksal yapısı, örgüt yapısı ve tasarımı, örgüt çevresi, örgüt-çevre ilişkileri, örgütsel amaçlar, örgütsel etkinlik, yetki devri, örgüt biçimi, teknoloji-örgüt yapısı ilişkisi, iletişim düzeni, motivasyon, önderlik stili, insana bakış açısı ve bürokrasi olarak belirlenmiş ve çalışma bu doğrultuda gerçekleştirilen analizin kuramsal değerlendirmesi şeklinde yürütülmüştür.

Birleşmiş Milletler (BM) örgütü, örgüt yapısı, örgütlenme süreci, görev alanı, üyeleri, çalışma prensipleri ve dünyada gördüğü kabul ile sahip olduğu prestij bakımından dünyanın önde gelen ve saygın örgütüdür.

Bu çalışmada BM, gerek örgüt yapısı, gerekse iç ve dış çevre faktörleriyle birlikte incelenmiştir. BM’ye bağlı IMF, UNCTAD gibi ikincil kuruluşlar, ayrı çalışmaların konusu olarak değerlendirilebileceğinden, bu çalışmanın konusu olarak alınmamıştır.

Çalışma, örgütlenme ilkeleri ve örgüt yönetimi açısından Birleşmiş Milletler örgütünün değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Çalışma, Gulick ilkelerinin Henry Fayol tarafından düzenlenmiş bulunan “yönetim bilimi ilkeleri” ve “örgüt yönetimi prensipleri” ışığında gerçekleştirilmiştir.

Yazar: Ö. Rengin GÜN

Kaynak:  Dokuz Eylül ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 2, Sayı:2, 2000

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

NATO-AB-Türkiye İlişkileri Açısından Avrupa’da Güvenlik Politikaları

Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen olaylardan edinilen tecrübelerin yol açtığı temkinli davranma tutumu, insan hayatında olduğu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir