ankara escort
Güncel Yazılar

Ermeni İddiaları ve Terör

Çalışmanın temelinde ‘Ermenilerden kaynaklanan terör olaylarında 100 yılı aşan bir süreklik vardır’ varsayımı olduğundan, kavramlar ve olgular tarihsel evrimleri içinde ele alınacaktır. Ancak konunun sanılandan daha grift ve kapsamlı olması nedeniyle elinizdeki çalışmanın sınırları da göz önünde bulundurulduğunda bir çok detaya değinilememiştir. Bu bağlamda kitabın bölümün sonunda verilen kaynaklar çalışmanın eksik bıraktığı noktaları tamamlayacak niteliktedir.

Çalışmaya geçmeden önce bir noktanın altını çizmekte yarar vardır: Çalışmada tüm kaçınma çabalarına karşın sık sık ‘Ermeni terörü’ kavramı kullanılmıştır. Bu ifade terörün Ermenilerle özdeşleştiği, ya da terör eylemlerini sadece Ermeni grupların yaptığı anlamına gelmez. Bu konudaki temel ilke terörün milleti, dini ya da mezhebinin olamayacağı gerçeğidir. Bu ‘hata’ya her toplum belli bir dönemde düşebilir. Bu bağlamda nasıl ki ‘İrlanda terörü’, ‘Protestan terörü’ ya da ‘İslam terörü’ denilerek geniş kitleler ve adı geçen din, mezhep ya da millet suçlanmıyorsa, ‘Ermeni terörü’ dendiğinde de sadece terörü bir yöntem olarak gören Ermeniler kastedilmekte, bir millet terörist olmakla suçlanmamakta, aksine o milletin bir dönem yaptığı hatalar ifade edilmektedir. Bu noktadaki temel talihsizlik ise Ermeni ulusal hareketinin hayalci liderler ve gruplar peşinde koşması ve başarısız oldukça teröre bir çare olarak sarılmasıdır. Ermenilerin bugüne kadar çektikleri acıların en büyük nedeni belki de budur, yani Mustafa Kemal Atatürk gibi gerçekçi ve sağduyulu bir lidere sahip olamamak. Sonuç olarak ‘Ermeni’ ve ‘terör’ kelimelerinin yan yana sıkça gelmesi ırkçı ya da toptancı bir yaklaşımdan değil, geçtiğimiz yüzyıl içinde Ermeniler ve terör olaylarının sıkça yan yana gelmesinden kaynaklanmıştır. Okuyucunun bu noktayı göz önünde bulundurması önemlidir. Ayrıca ‘Ermeni terörü’ (Armenian terrorism) kavramı sadece Türk kaynaklarınca değil, Ermeni kaynaklarınca ve Ermenilerce kabul gören Batılı kaynaklarca da sıkça kullanılmıştır. Hatta Türk kaynaklarının olayları ‘Ermeni terörü’ olarak nitelendirmesi yabancı kaynaklardan tercüme ile yoğunlaşmıştır.

Yazar: Sedat Laçiner

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Securıty Concerns of Turkey-Cold War and Post-Cold War Periods

Since the establishment of modern Turkish Republic, by a distinguished soldier and leader Mustafa Kemal …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir