Güncel Yazılar

Hakkımızda

I.
Uluslararası İlişkiler Portalı (Uiportal), Türkiye Cumhuriyetine yasaların yanısıra, kültürel ve tarihsel bağlarla bağlı, demokrasiye inanan bireylerin oluşturduğu bir düşünce platformudur.

II.
Bizler, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanmış bireyler olarak, uluslararası sözleşmeler ve T.C. Anayasası ile teminat altına alınmış olan insan hak ve özgürlüklerinin hukuk kaideleri dışında hangi gerekçe ile olursa olsun kısıtlamasına karşı duruyor, gerçek manada demokrasinin, eğitimli özgür bireylerin varlığı ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

III.
Din, dil, ırk, renk farkı gözetmeksizin tüm insanlığın kardeşliğine inanıyor, millet kavramını reddetmeksizin her bir ferdi, dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak kabul ederek dünya barışının ancak bu şekilde sağlanabileceğini düşünüyoruz.

IV.
Uiportal olarak bizler, bağımsız yayıncılığı ilke edinerek, hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşla bağlantı içinde olmaksızın, hukuk ve yasalar çerçevesinde, özgün yorum ve düşüncelerin, farklı fikirlerin özgürce dile getirildiği, fikri düzeyde araştırma ve tartışma platformu yaratmayı hedeflemekteyiz.