Güncel Yazılar

Küreselleşme ve Egemenlik

Küreselleşme ve egemenlik bir çok gözlemciyi bu kavramların anlamlarını abarttıkları için yanlış sonuçlara götüren, ikinci milenyum yaklaşımında uluslararası sistemin dönüşümü ile ilgili kavramlardır. Bazı analizciler dünyanın yeni bir çağa girdiğini iddia etmektedirler. Kurumsal yapıların ortaya çıkmasıyla özellikle egemen devlet, küreselleşme tarafından zayıflatılmış ve zarar görmüştür.

Bu bölümün temel tezi egemenliğin, temelde küreselleşme tarafından dönüştürülmediğidir. Bugünkü meydan okumaların geçmişte meydana gelenlerden niteliksel olarak faklı olduğu açık olmamasına rağmen, küreselleşme devlet kontrolünün etkinliğine meydan okumuştur. Fakat, küreselleşme devamlı sorun halinde olan ve hiçbir zaman garanti altına alınamayan devlet otoritesini niteliksel olarak değiştirmemiştir.

Küreselleşmenin egemenliği ortadan kaldırdığı iddiası abartılmaktadır ve tarihi olarak miyoptur. Devletin hem kontrolüne hem de otoritesine devamlı olarak meydan okunmuştur. Bu meydan okumalar bölgesel devletlere dayalı şimdiki yapıyı içeren uluslararası sistemin kendine has elementleridir. Otorite ve kontrole meydan okumalar iki nedenden dolayı anarşik sisteme özgüdür. Birincisi, insan ve azınlık haklarını koruma gibi sebeplerle devletlerin içişlerine müdahale ile müdahalesizlik arasındaki çatışmayı içeren rekabetçi normatif haklar arasında kesin bir şekilde seçim yapabilecek hiç otorite yapısı yoktur. İkincisi, özellikle daha zayıf devletlerin sınırları içinde ve dışında kontrolleri garanti değildir. Güçlülerin çıkarları, kabul edilen normlara uymayacaktır.

Küreselleşme bir takım gelişmelerin karışımı anlamına gelebilir. Şöyle ki; insan haklarının yasallaşması, işlemlerin dijitalleşmesi, iletişimin hızı, global NGO’ların (Sivil toplum kuruluşlarının) yoğunlaşması, felaketlerin yayılması, uluslararası sermaye pazarlarının büyümesi, illegal göçün artması vb.. Küreselleşmenin öneminin artmasına vurgu yapan analizcilerin çoğu modern teknolojinin dönüşümünü vurgulamaktadırlar. İletişim ve ulaşım maliyetleri düşmüştür. Telefon, faks ve şu anda internet milyonlarca insan için hızlı ve ucuz iletişim imkânı vermektedir. New York’ta bir bankacı bilgisayar başında milyarlarca dolar transfer edebilir.

Stephen Krasner

Çev. Filiz Cicioğlu-Şükrü Cicioğlu

Kaynak: http://www.e-akademi.org

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu

Dünya ekonomisinin, özellikle 1980 sonrası döneminde yaşanan temel dönüşümlere referans olarak gösterilen küreselleşme kavramı, mevcut …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir