ankara escort
Güncel Yazılar

Küreselleşmenin Siyasi Boyutu Bağlamında İnsan Haklarının Korunması Sorunu

Küreselleşme kavramının, hemen her konuyla ilişkilendirilmesi veya ele alınan konunun farklı bir ilişki bağından söz edilmeye çalışılsa da sonuçta “küreselleşme” üst başlığı altında değerlendirilmesi, kavramın gündelik yazı ve söz dilindeki tüketim popülerleşmesinden mi, yoksa bir olgu olmasından mı kaynaklanıyor?

Kanımca, küreselleşme ile ilgili yapılacak olan doyurucu bir araştırmanın, öncelikle yukarıdaki sorunun yanıtına cevap oluşturacak bir argüman oluşturması gerekir. Bu argümanın, küreselleşme tanımını içermesinin ötesinde, olumlu veya olumsuz, nasıl anlaşıldığına, ilişkilendirildiği konuyla ilgili olarak ne tür önermeler, çözümlemeler, bakış açıları oluşturduğuna ilişkin alt başlıkları da kapsayan bir yaklaşıma sahip olması, kavramın anlaşılabilirliğini sağlayabilmek açısından önemli görünüyor.

Farklı yaklaşımlara rağmen küreselleşme her açıdan yaşantımızı önemli şekilde etkileyen bir olgu olması nedeniyle birbirinden ayrılmaz şekilde yarattığı ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve çevresel boyutlarda oluşan sorunlarla ele alınmalıdır.

Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen argümanın oluşturulmasına yönelik bir bakış açısı getirilmeye çalışılırken, temel olarak küreselleşmenin siyasal sonuçları ve bunların insan hakları bağlamındaki etkileri üzerine durulacaktır.

Yazar: Hikmet Oruç

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın. 

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Küreselleşme ve Egemenlik

Küreselleşme ve egemenlik bir çok gözlemciyi bu kavramların anlamlarını abarttıkları için yanlış sonuçlara götüren, ikinci …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir