Güncel Yazılar

Orta Asya’da Siyasi ve Ekonomik Güç Mücadelesi

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması ile birlikte kendi bağımsız devletlerinde özgür birer vatandaş olarak yaşama şansını elde eden Orta Asya halkları adeta bu özgürlüğün sefasını süremeden çeşitli siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında mücadele vermeye başlamışlardır. Serbest piyasa ekonomisinin ve demokratik siyasal rejimin gerektirdiği kurum ve de kuralları yapılandırma, Rusya Federasyonu’nun (RF) kendi bölgelerine ilişkin siyasi ve ekonomik taleplerini göğüsleme, ciddi ekonomik sıkıntıları aşma ve bağımsızlıklarını kazanmalarının hemen ardından başlayan ve içinde güçlü global aktörleri barındıran güç mücadelesine yönelik politikalar geliştirme türünden gayet zorlu meseleler bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Orta Asya cumhuriyetlerinin (OAC) yüzleştiği sorunlardır. Bu çalışmada biz, OAC’nin kendi iç ve dış siyasal ilişkilerini özgürce geliştirmelerini engelleyen ve ulusal ekonomik kaynaklarını istedikleri şekilde değerlendirmekten alıkoyan bölgedeki siyasi ve ekonomik güç mücadelesini inceleyeceğiz. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu, Amerika, Iran ve İsrail gibi devletlerin Orta Asya bölgesine ilişkin dış politik yaklaşımlarının ve bu devletlerin bölgedeki siyasi ve ekonomik girişimlerinin Türkiye’nin adı geçen bölgeye ait siyasi ve ekonomik beklentilerini gerçekleştirmesini ne şekilde etkilediği konuları incelenecektir. Türkiye’nin bu bölgeye ve bölgede yer alan cumhuriyetlere ilişkin dış politika amaçlarına da değinilecektir.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi – Sayı 133 – Ağustos 2001

Gamze Güngörmüş KONA

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Orta Asya’da Radikalizm ve Terör

11 Eylül saldırıları Amerika ve dünya kamuoyunda terörün ulaşabileceği boyutlar noktasında şok etkisi yapmasının yanısıra, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir