Güncel Yazılar

Ortadoğu’da Güvenlik Algılaması ve Dahili Risk Faktörlerinin Etkisi

Ortadoğu bölgesi güvenliği tehdit eden birbirinden farklı risk faktörleri açısından oldukça kırılgan ve çelişkili bir bölge görünümü arz etmektedir. Bu risk faktörlerini oluşturan, bu faktörlere ivme kazandıran ve Orta Doğu devletlerinin ulusal güvenliklerini tehdit edici seviyeye  yükselten iç ve dış olmak üzere pek çok unsur sıralanabilir. Bölgenin kapsadığı ve bölgeyi çevreleyen coğrafya, bölgede çıkarları bulunan dış güçlerin siyasal, ekonomik ve askeri nedenlerle bölge devletlerine sıklıkla müdahalesi gibi harici unsurların yanı sıra dinsel ve etnik farklılıklar, su kaynaklarının kıtlığı ve paylaşımda ortaya çıkan sorunlar, zengin petrol rezervleri ve yarattığı olumsuzluklar, politik kültür ve demokratik olmayan rejim ve liderlerden kaynaklanan problemler gibi bölge coğrafyasının ve bölge devletlerinin sahip bulunduğu doğal dahili unsurlar da bölge devletlerinin ulusal güvenliklerini doğrudan ya da dolaylı yollardan tehdit eder niteliktedir. Orta Doğu devletlerinin bu güne dek maruz kaldığı sorunlar incelendiğinde özellikle dahili etkenler ve dinamiklerin güvenlik kavramına ilişkin kırılganlık ve çelişki üzerinde harici unsurlara kıyasla daha etkin olduğu tespit edilebilecektir. Bu düşünce doğrultusunda bu makale kapsamında Orta Doğu bölgesinde bölge devletlerinin genelini güvenlik algılamaları açısından tedirgin eden, bu devletlerin güvenlik açısından duyarlılığını artıran ve dolaylı olarak bölgede yer alan hemen hemen tüm devletleri savunma güdüsüne odaklı politikalar izlemeye yönelten dahili unsurlar tespit edilip, incelenmeye çalışılmıştır.

Akdeniz Üniversitesi İİBF Hakemli Dergisi 2005

Gamze Güngörmüş Kona

gamzekona@gmail.com

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly

Nedir uiportal

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PORTALI, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Tartışma Platformu

İlginizi Çekebilir

İkinci ABD Operasyonu Sonrası Irak’ın Ekonomik Görünümü

Bilindiği gibi ABD’nin Irak’a müdahalesi siyasi istikrarı sağlama amacı taşımaktadır. Bugüne kadar yaşanan gelişmeler, ABD’nin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir