Güncel Yazılar

Özal Dönemi Türk Dış Politikası

Turgut Özal, Türk siyasi hayatına çok iddialı hedeflerle girmiş ve icraatlarıyla diğer siyasetçilerden ayrılmıştır. Turgut Özal dönemi Türk dış politikası da bir çok açılardan daha önceki dönemlere göre farklılıklar gösterir. Bazı araştırmacılar bu farkların fikirsel bir bütünlük oluşturduğunu ve dış politikada ayrı bir ekol teşkil ettiğini de iddia ederler. Bu çalışmanın sınırları nedeniyle söz konusu iddianın doğruluğu konusu başka bir yazıya bırakılırken, Özal’ın dış politikada kendisinden öncekilere kıyasla oldukça farklı bir çizgi çizdiği bu çalışmanın ön kabulleri arasındadır.

Yazıya geçilmeden önce belirtilmesi gereken bir diğer nokta da çalışmanın daha çok genel prensipler üzerinde duruyor olmasıdır. Bölgesel gelişmeler ya da detay sayılabilecek olaylar ele alınmamış, aksine bunların sonucunda oluşan genel eğilimler ve prensipler belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak çalışmanın sonunda verilen geniş kaynakça bölgesel gelişmeler ve detaylar konusunda okuyucuya geniş bir liste sunmaktadır.

Bu çerçevede makale Turgut Özal’ın dış politikasını belirleyici kaynaklar yoluyla ele almaktadır. Bu bağlamda Özal’ın dış politikasını belirleyen üç ayrı kaynak olduğu söylenebilir: 1. Özal’ın kişiliği ve fikirleri, 2. Türkiye’nin geçirmiş olduğu ekonomik, sosyal ve siyasi dönüşüm, 3. Dünyadaki değişim. Özal politikalarının genel değerlendirmesinin ardından Özal’ın dış politika alanında bıraktığı mirasa değinilecektir.

Yazar: Sedat Laçiner

Kaynak: Sedat Laçiner, ‘Özal Dönemi Türk Dış Politikası’, içinde Turgut Göksu, Hasan Hüseyin Çevik, Abdülkadir Baharçiçek ve Ali Şen, 1980-2003, Türkiye’nin Dış, Ekonomik, Sosyal ve İdari politikaları, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2003), ss. 25-48.

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Transformation of NATO and Turkey’s Position

“NATO is the most successful defence alliance in modern history.” While some may argue that …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir