Güncel Yazılar

Uİ Terminoloji

Uluslararası İlişkiler Terminolojisi: Uluslararası ilişkiler literatüründe kullanılan hukuki, iktisadi, siyasi ve diplomatik terim ve kavramların İngilizce ve Fransızca karşılıkları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Terminolojide “AB barışı koruma gücü”nden başlayarak “zorlayıcı tedbirler”e kadar bir çok kelime verilmeye çalışılmıştır.

Bu terminoloji T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Terminolojinin PDF dökümü için tıklayın.

Kolay erişim için;

a, b, c-ç-d, e-f-g, h-ı-i, k-l, m-n-o-ö, p-r-s, t, u-ü, v-y-z