ankara escort
Güncel Yazılar

Terörizm kavramı Açısından Ermeni Terörü ve Genel Nitelikleri

Osmanlı Devleti’nin kendine has millet sistemi etnik esastan ziyade din ve mezhep esasına dayanmakta idi ve Ermeniler dahil gayrimüslim guruplara kendi içlerinde önemli bir oranda örgütlenme ve kendi toplumlarına ilişkin işleri idare etme imkanı sağlanmaktaydı. Bu bağlamda, İstanbul’un fethini takiben Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Osmanlı egemenliği altında bulunan Ermenilerin kendi patrikhanelerini kurulmalarına izin vermiş ve sonuçta patrikhaneler vasıtası ile birçok işlerini idare etme ve dini ve kültürel ayrıcalıklardan yararlanma olanaklarını başlatmıştır.

Bu pozitif tabloya rağmen Osmanlı’da bir ‘Ermeni Sorunu’nun ortaya çıktığını görmek oldukça şaştırıcı bir durum olsa gerek. Şüphesiz ki bu şaşırtıcı durumun kendine özgü sebepleri mevcuttur. Bunların bir çoğu, sorunun ortaya çıktığı dönemin özellikleri ile sıkı sıkıya ilişkilidir. 19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin gerileme ve yıkılma dönemlerini ve bu nedenle de yükselen güçlerin, özellikle de Batılıların yoğun müdahalelerine maruz kalışını simgelemekte. Zayıflamış olmanın azınlıklar için huzursuzluk çıkarılacak doğal bir ortam yaratacağı gerçeği bir yana, Osmanlı’nın mirası üzerinde paylaşım mücadelesine girişmiş devletler için de bu potansiyel huzursuzluk unsurlarını kullanarak, karışıklığı daha da ağırlaştırmak şansı doğurduğu vurgulanmalıdır.

Yazar: Yücel ACER

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Fighting Terrorism And Intervention

Paradoxes And Misunderstandings The current international system emerged in the aftermath of the breakdown of …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir