Güncel Yazılar

Türk Dış Politikası 2005 Yılı

2005 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntıları üzerinde doğan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden biri olan Lozan Barış Antlaşması’nın 82. yıldönümünü kutlamaktayız. Türkiye, Cumhuriyet’in 1923 yılında kuruluşundan bu yana, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası doğrultusunda, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini benimsemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik ve laik siyasal sistemi, AB’yle gümrük birliği içindeki sağlam serbest piyasa ekonomisi ve çağdaşlığı kültürel kimliğiyle bağdaştıran sosyal geleneğiyle, kendi bölgesinde ve ötesinde güvenlik ve istikrar üreten bir dış politika izlemektedir.

Türk dış politikasının başlıca amacı, gerek Türkiye’de, gerek komşu ülkelerde ve ötesinde, barış ve refah içinde, istikrarlı, işbirliğine dayalı ve beşeri kalkınmayı sağlayacak bir bölgesel ve uluslararası ortamın yaratılmasıdır.

Türkiye bu amacına, diğer hususlar meyanında, NATO İttifakı’na üyelik ve AB’yle bütünleşme, bölgesel işbirliği süreçlerinde öncülük, iyi komşuluk ilişkilerinin ve ekonomik işbirliğinin teşviki, zor şartlar altında bulunanlara insani yardım, barışı koruma operasyonlarına katılım, uyuşmazlıkların çözümü ile çatışma sonrası uzlaşma ve yeniden yapılandırma gayretlerine katkı gibi geniş bir yelpazede, barışçıl, ilkeli ve etkin bir dış politika izlemek suretiyle ulaşmaya çalışmaktadır.

Çok kültürlü küresel toplum içinde yeralan kozmopolit bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, Batı’yla Doğu’yu, Kuzey’le Güney’i uzlaştıran ve tüm kıtalarda etkinlik gösteren çok boyutlu bir dış politika yürütmektedir. Avrasya’nın merkezindeki coğrafi konumu ve geniş bir alana yayılan tarihi ve kültürel bağlarıyla Türkiye, medeniyetlerarası diyaloğa ve etkileşime hizmet eden önemli bir köprü işlevi görmektedir.

Türkiye’nin geniş bir yelpazede yer alan pek çok öndegelen uluslararası ve bölgesel kuruluşa üyeliği, dış politikasının çok boyutlu niteliğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çeşitli kuruluşlara üye olan Türkiye, aynı zamanda AB üyeliğine adaydır.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı ve ardından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gibi iki önemli zirveye ev sahipliği yapan Türkiye, çok taraflı işbirliğine bağlılığını bir kez daha sergilemiştir. Arka arkaya düzenlenen sözkonusu zirve toplantıları, Türkiye’nin farklı kültürlerin kritik kesişme noktasındaki stratejik önemini ön plana çıkarmıştır.

Türkiye, bu çerçevede medeniyetler arasında anlayış ve işbirliği kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. 2004 yılı Ekim ayında, 11 Eylül ertesinde İstanbul’da düzenlenmiş bulunan İKÖ-AB Ortak Forumu’nun devamı niteliğinde olan, AB ve İKÖ ülkelerinin akademik çevrelerini İstanbul’da biraraya getiren, “Medeniyet ve Uyum: Küresel Düzenin Değerleri ve Mekanizmaları” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu etkinlik, medeniyetler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi yolunda önemli bir çaba teşkil etmiştir.

Türkiye ayrıca, İKÖ Genel Sekreterliğinin bir Türk tarafından üstlenilmiş olması çerçevesinde, bu amaç doğrultusunda daha belirgin bir rol üstlenmek ve İKÖ’nün etkinliğini arttırmak istemektedir. Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, dört yıllık bir süreyle İKÖ Genel Sekreteri olarak seçilmiş bulunmaktadır.

Çalışma: Türkiye Berlin Büyükelçiliği (2005)

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Transformation of NATO and Turkey’s Position

“NATO is the most successful defence alliance in modern history.” While some may argue that …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir