Güncel Yazılar

Türk Dış Politikası Kaynakçası (1923-2000)

Herhangi bir konuda araştırma yapacak olan kişilerin ilk yapmaları gereken ele alacakları konuda daha önce yazılmış eserleri tespit ederek incelemektir. Fakat, günümüzde ulaşılan yayın olanakları çerçevesinde hergün yüzlerce, hatta binlerce eser son kullanıcılara ulaşıyor. Bırakın bunların tümünü incelemeyi, büyük bir kısmından haberdar olmak dahi pek çok öğrenci ve hatta araştırma olanakları sınırlı akademisyen için neredeyse imkansız bir çaba. Dolayısıyla, özellikle uzmanlık kaynakçaları akademisyenler, araştırmacılar ve daha genel olarak öğrenciler için vazgeçilmez ilk başvuru eserleri olmaktadır.

Bu tür çalışmaların henüz kurumsallaşmadığı ülkemizde, ne yazık ki çeşitli konularda hazırlanmış kaynakçalar çok sınırlı sayıdadır. Milli Kütüphane Müdürlüğü tarafından yayına hazırlanan Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası, geniş kapsamlı olmakla beraber, son yıllara kadar sistematik olmayan yapılarıyla, bu ihtiyaca yeterince cevap verebilecek durumda değillerdi. Öte yandan, belirli bir konuyu tüm yönleriyle ele alan ve o konunun uzmanı kişilerce hazırlanmış olan uzmanlık kaynakçaları kavramı ise ülkemize neredeyse tamamen yabancıdır. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin çeşitli yönlerini ele alan bu şekilde hazırlanmış az sayıda kaynakça da, sınırlı karakterleri ya da aradan geçen zaman içinde eskimeleri nedeniyle, yeterince faydalı olamamaktadır. Türk dış politikasını tüm yönleriyle tematik bir yaklaşım içinde ele alan herhangi bir kaynakça ise mevcut değildir.

Bu nedenle, öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde son dört yıldır sürdürmekte olduğumuz Seminer dersleri çerçevesinde, Türk dış politikasının çeşitli yönleri üzerinde araştırma yapan öğrencilerimizin kaynaklara ulaşmadaki zorlukları bir yana, bunları tespit etmekte dahi sorunlarla boğuşmak durumunda kalmaları, bizleri bu tür bir çalışma yapmaya sevk etti. Öte yandan, 1997’de, yine Stratejik Araştırmalar Merkezi yayını olarak, Yrd. Doç. Dr. Nail Alkan’la birlikte yayımladığımız An Extensive Bibliography of Studies in English, German and French on Turkish Foreign Policy başlıklı çalışmanın yurtiçi ve yurt dışı akademik dünyada gördüğü ilgi ve bu çalışmada Türkçe yayınların eksikliğinin hissedilmiş olması, bizi bu derlemeye başlamak konusunda cesaretlendirdi.

Kaynakçalar akademik dünyanın en zahmetli ve ne yazık ki en az takdir gören çalışmalarıdır. Veri toplamanın zahmetleri ve zorlukları bir yana, bunların tasnifi, sıklıkla ve rahatlıkla gözden kaçan yazılım hatalarının, tekrar tekrar başa dönerek düzeltilmesi gereği ve çalışma, özellikle Türkiye ile ilgili olur ve Türkçe yayınlar taranırsa, Türkçe’nin, maalesef hâlâ standartlaştırılamamış yazımı ya da özensizlik nedeniyle sık sık karşılaşılan aynı kelimenin, hatta aynı yazar adının, farklı şekillerde yazılmış halleriyle boğuşmak zorunda kalınması, aşılması gereken sorunların sadece bir kaçıdır. Üstelik, bütün bunların üstesinden gelinse bile, yine de bazı yayınların gözden kaçacağı ve onların da mutlaka bazı kişiler için “hiç bir şekilde gözden kaçması mümkün olmayacak kadar önemli çalışmalar” olacağı gerçeği, kaynakça çalışmalarının önünde daha en başından “aşılması gereken sorunlar” ya da “kabullenilmesi gereken gerçekler” olarak durur.

Biz bu çalışmada, kaynakçaların ele aldıkları konulardaki tüm yazılı eserleri biraraya getirme iddiasında bulunmanın imkansız bir çaba olduğu gerçeğinden hareketle, sadece temel okumaları, mümkün olduğunca, gözden kaçırmamayı hedefledik. Çalışmanın 2257 girdiden oluştuğu göz önüne alındığında, bu konuda çok büyük bir mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Bu çalışmaya girmemiş olanlar, büyük oranda, yerel matbaalarda basılarak, ulusal dağıtıma girmemiş ve herhalükarda yasada belirtilen zorunluluk çerçevesinde, Milli Kütüphane ya da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Dairesi’ne ulaştırılmamış yayınlardır.

Kaynak: http://www.sam.gov.tr/perceptions/samnotlari/turkdispolitika.pdf

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Transformation of NATO and Turkey’s Position

“NATO is the most successful defence alliance in modern history.” While some may argue that …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir