ankara escort
Güncel Yazılar

Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu

Türk Dış Politikasının önemli unsurlarından biri Türkiye’nin Yunanistan’la olan ilişkileridir. Bu ilişkilerin kökeni Yunanistan’ın Osmanlı devleti sınırları içinde bulunduğu yıllara kadar inmektedir. Aynı coğrafyada uzun bir tarihsel geçmişi bulunan bu iki devlet arasında birçok anlaşmazlık da bulunmaktadır. Bu sorunların önde gelenleri; Kıbrıs sorunu, Ege denizine ilişkin sorunlar ( Karasuları, Kıta sahanlığı, Fır Hattı-Hava Sahası, Adaların silahlandırılması gibi) ve Azınlıklarla ilgili sorunlardır. Türk-Yunan ilişkilerinde karşımıza çıkan Azınlıklarla ilgili sorunlarının başındaysa Batı Trakya sorunu gelmektedir. İşte bu makalede; Batı Trakya sorunu 5 bölümde incelenmeye çalışılacaktır.

Birinci Bölümde; Uluslararası ilişkilerde ki azınlık kavramı tanımlanmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde Batı Trakya Bölgesinin coğrafi konumu ele alınacaktır. Üçüncü bölümde; Tarihsel süreç içerisinde Batı Trakya Bölgesi 3 bölümde anlatılacaktır. Lozan Antlaşması öncesinde Batı Trakya’da yaşanan tarihsel gelişmeler, Lozan antlaşmasında Batı Trakya’nın durumu, son olarak da Lozan sonrasında da devam eden sorunların çözümü için Türkiye ve Yunanistan arasında 1926, 1930 ve 1933 yılında yapılan antlaşmalara yer verilecektir. Dördüncü Bölümde, Batı Trakya Türk Azınlığın karşılaştığı çeşitli sorunlar tartışılacaktır. Özellikle Etnik kimliklerin inkârı, vatandaşlık sorunu, Türk azınlığın elinden topraklarının alınması sorunu, Yasak bölge ve sınır bölgesi uygulamaları, Müftülerin seçimi, Eğitim sorunu, ifade özgürlüğü önündeki sınırlamalar, vakıflarla ilgili sorunlar, Ekonomik sorunlar ve Toplumsal yaşamda karşılaşılan diğer sorunlar ele alınacaktır. Beşinci bölümdeyse, Yunanistan’ın AB üyesi olduktan sonra Batı Trakya Türk azınlığına karşı uyguladığı politikalar incelenecektir.

Makaleyi indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Transformation of NATO and Turkey’s Position

“NATO is the most successful defence alliance in modern history.” While some may argue that …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir