Güncel Yazılar

Orta Asya

Central Asia and Turkish Foreign Policy

The emergence of Turkish interest in the Central Asian region began with the geopolitical changes appeared in the former Soviet South geopolitical area following the disintegration of theSoviet Union. After the disintegration five states in Central Asiadeclared their independence and began to develop foreign relations with the states outside the region. Encouraged by the mentioned changes Turkish decision-makers began to …

Devamını Oku »

Kırgızistan

Komünist Sovyet sisteminin çökmesi ile birlikte Orta Asya’da ortaya çıkan otorite boşluğu dünya üzerinde global hedefler taşıyan ülkelerin gözlerinin, Orta Asya’ya ve burada ortaya çıkan Türk devletlerine çevrilmesine neden olmuştu. Komünist sistemin çökmesinden sonraki dönemde bölgede en çok dikkat çeken ülkelerden biri de hiç kuşkusuz Kırgızistan olsa gerektir. Orta Asya’nın en küçük ülkesi ve de petrol ve nükleer güç gibi …

Devamını Oku »

Orta Asya’da Siyasi ve Ekonomik Güç Mücadelesi

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması ile birlikte kendi bağımsız devletlerinde özgür birer vatandaş olarak yaşama şansını elde eden Orta Asya halkları adeta bu özgürlüğün sefasını süremeden çeşitli siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında mücadele vermeye başlamışlardır. Serbest piyasa ekonomisinin ve demokratik siyasal rejimin gerektirdiği kurum ve de kuralları yapılandırma, Rusya Federasyonu’nun (RF) kendi bölgelerine ilişkin siyasi ve ekonomik taleplerini göğüsleme, ciddi …

Devamını Oku »

Orta Asya ve Türkiye’nin Bölgedeki Rolü

Bu makalede; Orta Asya bölgesinin coğrafyası, jeo ve ekostratejik önemi, siyasal kültürü ve bölgedeki devletlerin yüzleştiği problemlerden başka Türkiye’nin bu bölgedeki rolü açıklanacaktır. Bu makalenin amacı, Orta Asya bölgesinin kendine has özelliklerini vurgulamak ve bölgenin Türkiye için ne türden bir önem arzettiğini okurlarla paylaşmaktır. Güngörmüş Kona, Gamze (2003). “2002 Dosyalar“ (Emin Demirel) adlı kitap içinde yayınlanmıştır.  “Orta Asya ve Türkiye’nin …

Devamını Oku »

Orta Asya’da Radikalizm ve Terör

11 Eylül saldırıları Amerika ve dünya kamuoyunda terörün ulaşabileceği boyutlar noktasında şok etkisi yapmasının yanısıra, uluslararası siyasete ABD’nin ‘teröre karşı savaş’ kavramını sokarak hegemonik güç ilişkilerini yeniden yapılandırması yönüyle de bir milat teşkil etti. ABD’nin terör kaynaklarını kurutmaya yönelik mücadelesinin ana ayağını, siyasi, ideolojik ve ekonomik bir önlemlerin yanısıra askeri müdahale de oluşturdu. Teröre karşı askeri operasyonlar zincirinin ilk hedefi …

Devamını Oku »

Social, Political and Economic Problems Central Asian Republics

Along with the emergence of the newly independent Soviet Muslim periphery, the region, has started to be included in Turkish foreign policy agenda, too.Turkey was one of the first countries who recognised the independence of the Central Asian republics. Besides recognitionTurkeyhas declared her willingness and readiness to give spiritual and material support to the newly-independent Central Asian republics. The attempts …

Devamını Oku »