Güncel Yazılar

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Düşüncesinin Kökenleri: Bir Bütünleşmenin Anatomisi

Avrupa Birliği (AB) bugün uluslararası politikada üzerine düşen sorumluluk payını üstlenmeye hazır, küresel bir oyuncudur. AB çoğu zaman kendine özgü (sui generis), kendinden başka örneği olmayan bir örgüt olarak tanımlanır. AB kendi bünyesinde hem hükümetlerarası (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası gibi) hem de uluslarüstü (Avrupa Komisyonu gibi) yapıları barındırır. Avrupa Birliği’ni kuran Maastricht Antlaşması’nın Şubat 1992’de imzalanmasına rağmen, antlaşmanın yürürlüğe …

Devamını Oku »

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ve Büyük Britanya

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Avrupa’ya sayısız faydaları olacaktır. Yaklaşık 13 milyon iş istihdamı sağlayacak olan bu anlaşma her iki kıtanın da geleceğine yön verebilir. Böyle bir zamanda Britanya’nın Avrupa’dan ayrılma referandumuna bu anlaşmanın etkilerinin olacağı ortadadır. Bunun en büyük göstergesi ise Obama’nın son ziyaretlerinden birini İngiltere’ye yapması ve orada verdiği mesajlardır. TTIP Nedir? TTIP ve Avrupa Birliği arasındaki müzakereler …

Devamını Oku »

The European Union Law Reality in Cyprus: Only South, What About the Northern Part?

Avrupa Birliği üyeliği kapsamında, 2004 yılında Kıbrıs Türk ve Rum toplumu için ayrı ayrı düzenlenen referandumun etkileri ve yansımaları Kıbrıs konusunda büyük öneme sahip olmuştur. Referandum sonuçlarından sonra özellikle Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliğinden sonra, Kıbrıs davası, Avrupa Birliği politikaları altında yeni bir döneme girmiştir. Günümüzde Kıbrıs, Avrupa Birliği içinde bölünmüş ve 2 farklı devlet ile yönetilen tek ülke olarak varlığını sürdürmektedir. …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Politikaları

Literatürde terörizm kavramının ortak bir tanımına rastlamak mümkün değildir. Terör ve terörizm kavramları çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da birbirinden farklı kavramlardır. Terör, uzun süreli korku ve dehşet durumunu olarak tanımlanırken; terörizm, bir takım siyasal amaçları gerçekleştirmek için şiddeti kullanarak bu korku ve dehşet durumunun ortaya çıkarılmasını amaçlayan stratejiyi ifade eder. Terör kavramının ortak tanımı yapılmasına rağmen terörizm konusunda ortak …

Devamını Oku »

EU and Turkey agree on €3 billion refugee deal

The leaders of the 28 EU member states, and Turkish Prime Minister Ahmed Davutoğlu, agreed on Sunday (29 November) on a deal to stem the flow of refugees to Europe, coupled with an unfreezing of accession negotiations, and an initial €3 billion assistance package. Confronted by an unprecedented flow of asylum seekers, EU leaders gathered in Brussels for a sixth meeting …

Devamını Oku »

Europe’s conscience

Turkey’s president, Abdullah Gül, addressing the Council of Europe’s Parliamentary Assembly, spoke of growing racism in Europe and the need for a ‘unified European conscience’ Europe is in a mood of deep pessimism. Our continent is trying to come out of the severest economic crisis. Although global in its scope, the economic crisis has affected Europe more severely than other …

Devamını Oku »

Whose Europe?

More than 130,000 migrants have been rescued in the Mediterranean so far this year. The Mare Nostrum (Our Sea) operation, launched by the Italian government in October 2013 after 600 refugees from Syria and Eritrea died in two shipwrecks off the Italian coast, is designed to intercept migrant boats before they hit trouble. It involves personnel, units and aircraft from the Italian navy, …

Devamını Oku »

AB Komisyonu Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu Değerlendirmesi

Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde, aday ülkelerin Kopenhag kriterlerini karşılama yönünde kaydettikleri ilerlemeler düzenli olarak AB Komisyonu tarafından izlenmektedir. Söz konusu gelişmeler “İlerleme Raporu” adı verilen metinlerle ayrıntılı bir şekilde rapor haline getirilir. İlerleme Raporları aday ülkelerin üyelik yolunda göstermiş oldukları gelişmelere ilişkin sundukları bilgilere, Avrupa Parlamentosu rapor ve kararları ile Avrupa Konseyi ve uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine dayanmaktadır.(1) Raporlar, AB …

Devamını Oku »

Sığınmacı Krizinin Çözümünde Avrupa Birliği Türkiye ile İşbirliği Yapmak İstiyor

Avrupa Birliği Komisyonu ile Türkiye arasında, sığınmacı krizinde Türkiye’nin üstleneceği role ilişkin pazarlıklar sürerken, Alman Bilim ve Politika Vakfı’ndan Dr. Steffen Angenendt ile DW Türkçe’nin gerçekleştirdiği söyleşi konuya ilişkin önemli ipuçları sunuyor. DW Türkçe: Avrupa Birliği Komisyonu sığınmacı krizinin çözümünde Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Bu çerçevede Türkiye’de iki milyon sığınmacının barınacağı altı yeni mülteci kampı kurulması önerisi gündemde. Ayrıca …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Güvenliği

Avrupa Birliği’nin (AB) strateji geliştirdiği, birincil öncelik olarak ilk sıraya yerleştirdiği ve yüzleştiği en büyük sorunlardan biri olarak algıladığı konu enerjidir. Enerji fiyatlarının yükselmesi ve ithalata artan bağımlılık AB’nin enerji ihtiyaç ve teminini daha az güvenilir kılmakta ve ekonomiyi zora sokmaktadır. Enerji, enerji politikaları, enerji kaynaklarının arz güvenliği gibi konular, devletlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için birinci derecede önem arz eden …

Devamını Oku »