Güncel Yazılar

Orta Doğu

Fırat Kalkanı Harekâtı küresel güçlere karşı mı yapılıyor?

Hükûmet, “FIRAT KALKANI OPERASYONU NEDİR? EL-BAB NEDEN ÖNEMLİDİR?” başlığı altında bir açıklama yayınladı. (1) Açıklama, oldukça geniş kapsamlı ve zihinlerdeki pek çok soruya cevap verecek nitelikte… Açıklamanın birkaç yerinde, “TR Diplomacy” damgası var. Bu damgadan bildiriyi, Dışişleri Bakanlığı‘nın hazırlamış olduğu anlaşılıyor. Bildiride kullanılan dilden, doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de katkısı olduğu ortaya çıkıyor. Açıklama, 4 maddelik bir girişle başlıyor. …

Devamını Oku »

Rusya’nın Ortadoğu Politikası

Rusya Tarihsel geçmişi çok eski olan dünyanın en geniş topraklarına sahip olan ve dünyada komünizmin ilk uygulayıcılardan, Sovyetler döneminde dünyada süper iki güçten birisi ve şimdilerde eski imparatorluk dönemine özlem duyan ve o günlere dönmek isteyen ülke konumundadır.  Bu araştırmamızda Rusya’nın Ortadoğu’ya yönelik politikalarını ele aldık. Bu çerçevede Ortadoğu ülkeleri içerisinde yer alan Suudi Arabistan’ın, İsrail’in, Irak’ın, İran’ın ve son …

Devamını Oku »

Saddam Hüseyin Sonrası Irak’taki Türkiye İran Mücadelesi

Türkiye ve İran; Ortadoğu’da devlet geleneğine sahip, birbirlerine komşu, rekabet halinde olan, farklı etnik yapıya sahip, aynı dinin farklı mezheplerine mensup, farklı siyasal rejimleri, dünya görüşü ve dış politika anlayışı ile bölgenin en kritik iki ülkesidir. Bölgede huzurun ve istikrarın iki sembolik örneği denilebilir. Türkiye ve İran birer jeopolitik oyuncu potansiyeline sahiptir. Çevresinde olup bitenlere sadece kulak vermezler aynı zamanda …

Devamını Oku »

Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi

Hamit Bozarslan, tarih ve siyasal bilimler alanında doktora yapmış olup, tarihçi, siyaset bilimci kimliği ile Kürt sorunu başta olmak üzere birçok konuda Ortadoğu uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulunda profesör olarak çalışan Bozarslan’ın Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi: Arap isyanlarından önce ve sonra adlı çalışması Melike Işık Durmaz tarafından Fransızcadan Türkçeye çevrilmiştir. Arap aleminde görülen halk hareketleri ve ayaklanmaları …

Devamını Oku »

Güncel Ortadoğu Siyasetinde Suudi Arabistan ve İran Etkileri

Uluslararası Sistem ve Ortadoğu Soğuk Savaş sonrası diye tasnif ettiğimiz uluslararası ilişkiler sisteminin, bugün belki de Amerikan süper gücünün dahi etkisinin en aza indiği ve çok kutuplu sistemin tanımının en bariz şekilde pekiştiği dönemden geçiyoruz. Batı odaklı uluslararası örgütleler, uluslararası politika ve üretim sisteminin, günümüzde uzak doğu eksenli, Asya merkezli, ucuz işgücü ve daha büyük pazarlara yayılma eğilimlinde olduğu tartışmasız …

Devamını Oku »

Birlik Doğuran Savaşlar

Dünya tarihinde büyük değişiklikler her zaman pahalıya mal olmuştur. Bunun nedeni ise, hiç kimse refahı mevcut ve kalıcı olan bir insan topluluğuna yeni bir hayat anlayışı dikte edemez. Bu tezi baz alan bir bilim kurgu romanında_ anarşist bir genç grup dünyayı kapitalizimin pençesinden kurtarmak için ilk önce bütün Avrupa’yı sonra da bütün ABD’yi haftalarca elektriksiz bırakır. Bunu yeni teknolojileri, sistemlerin …

Devamını Oku »

İran’ın Bölgesel Güç Olma Yolundaki Suriye İmtihanı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetçiler Birliği (SSCB)’nin 25 Aralık 1991 yılında dağılmasıyla dünya artık iki kutuplu düzenden çok kutuplu düzene geçiş yapmıştır. Bu çok kutuplu düzende bölgesel güçler var olmaya başlamıştır. Peki, nedir bölgesel güç olmanın ölçüsü? Bölgesel güç; bölgeyi ekonomik ve askeri açıdan etkileyen, bölgede hegemonya işlevi görebilecek güce ve güç kaynaklarının kullanımına istekli olacak şekilde dünya ölçeğinde belli bir etkiye sahip olmalı ve komşuları tarafından bölgesel lider olarak tanınmış …

Devamını Oku »

Türkiye’nin Suriye Politikası ve ABD ile Uzlaşıya Varılamayan Mevzu: “PYD/YPG”

Suriye, son dört yıl boyunca iç savaş ve mültecilerin dramlarına şahit olduğumuz bir ülke özelliğine sahiptir.  Bu durumun sebebi ise Arap Baharı sürecidir. Bu süreç ile birlikte 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarının devrilmesi gerçekleşmiş ve sonuç itibariyle de sadece Mısır değil bölge halkları da bu süreçten derinden etkilenmiştir. Bu tarihi devrim domino etkisiyle Bahreyn’i, Libya’yı, Fas’ı etkisi altına almış ve …

Devamını Oku »

2011 Suriye Krizi ve ABD’nin Rolü

2011 yılında Tunus’ta başlayan özgürlük ve demokrasi hareketleri kısa sürede birçok Arap ülkesine de sıçramış ve tek adam rejimi olarak adlandırılan yönetim biçimleri son bulmuştur. Bu süreç Arap Baharı olarak adlandırılmıştır. Süreç böyle devam ederken Beşar Esad başta olmak üzere kimsenin tahmin etmediği bir şekilde isyanlar bir anda Suriye’ye de sıçramış oldu. Öyle ki Beşar Esad Arap ülkelerinde yaşanan bu …

Devamını Oku »