Güncel Yazılar

Uİ Konuları

Sosyolojik Perspektifte Din, Toplum, Cemaat İlişkisi ve Türkiye’de Dini Gruplar Epistemolojisi

Son yıllarda ülkemizde din sosyolojisi bağlamında yaşanan gelişmeler özellikle din mefhumunun toplumsal tabanda karşılığını tartışmaya açmış bulunmakta. Din sosyolojisinin toplumun değişik katmalarında farklı fraksiyonlara bölünerek dini grupları meydana getirmesi bu çalışmanın tartışma alanı içindedir. Bu noktada Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze zaman zaman resmi ideoloji ve rejimin boyunduruğu altına giren zaman zaman siyasi iktidarın yönlendirmesine tabii tutulan din olgusu kendi içinde metodolojik …

Devamını Oku »

Yeni Nesil Güvenlik Algısı: Asimetrik Terör ve Dördüncü Nesil Hibrit Savaşları

21’inci yüzyıl dünyasında yaşanan, siyasi, ekonomik ve küreselleşme ile birlikte inanılmaz bir şekilde gelişen teknolojik ilerlemeler, devletlerin ve bireylerin klasik tehdit değerlendirmelerine ilaveten “Asimetrik Terör” olarak da adlandırılan yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Asimetrik terör kavramı; aslında 1990’lı yıllara kadar Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa ülkelerinin özellikle Orta Doğu ülkelerinde bulunan aşırı dini grupların (El Kaide, Hizbullah, Taliban …

Devamını Oku »

Kemalizm

Bu makale, Kemalizm’in ne olduğunu, Mustafa Kemal’in belli bir ideolojiye bağlı olmak konusundaki düşüncelerini, Kemalizm ideolojisinin belli başlı dönemlerdeki durumu ve etkisini ele almaktadır. Kemalizm, Mustafa Kemal’in düşünce tarzını yansıtan bir ideoloji olarak batılı basın tarafından ortaya atılmıştır. Ancak Mustafa Kemal’in belli bir ideolojiye bağlı kalmanın donup kalmakla aynı anlama geldiğini söylemesiyle sahiplenmediği ancak onun düşünce tarzını yansıttığına inanılan bir …

Devamını Oku »

Fırat Kalkanı Harekâtı küresel güçlere karşı mı yapılıyor?

Hükûmet, “FIRAT KALKANI OPERASYONU NEDİR? EL-BAB NEDEN ÖNEMLİDİR?” başlığı altında bir açıklama yayınladı. (1) Açıklama, oldukça geniş kapsamlı ve zihinlerdeki pek çok soruya cevap verecek nitelikte… Açıklamanın birkaç yerinde, “TR Diplomacy” damgası var. Bu damgadan bildiriyi, Dışişleri Bakanlığı‘nın hazırlamış olduğu anlaşılıyor. Bildiride kullanılan dilden, doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de katkısı olduğu ortaya çıkıyor. Açıklama, 4 maddelik bir girişle başlıyor. …

Devamını Oku »

Soğuk Savaş Sonrası Hazar’da Politik Güç ve Statü Sorununa Bağlı Kıyıdaş Devletlerin Görüşleri

Orta Asya ve Kafkasya’da 1990’lı yılların başında meydana gelen jeopolitik değişim, Sovyetler Birliği’nin çözülmesi sonucunda ortaya çıkan yeni devletlerle gerçekleşti.[1] Ülkeler arası sınır uyuşmazlıkları, doğal kaynakların kullanımı ve Hazar’ın statüsü, paylaşımı gibi sorunlar ülkeler arasında uyuşmazlıklara sebebiyet vermiştir. Bilindiği üzere SSCB’nin dağılmasından önce Hazar’a kıyısı olan iki devlet mevcuttu: SSCB ve İran. Dağılma sonrası bölgede SSCB’nin yerini Rusya’nın yanı sıra …

Devamını Oku »

Suriye Krizi Sonucu Türkiye Rusya İlişkileri

Darbe sonrası halk oylamasıyla devlet başkanı seçilen Hafız Esed ülkeyi otoriter bir rejimle yönetmiştir. Hafız Esed’den sonra Beşşar Esed de baskıcı tutum sergilemiş ve bu zaten baskılardan, yasaklardan yılan halkın ayaklanmasına, Suriye’de geri dönüşümü olmayan sonuçların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan ve kısa zamanda Arap dünyasına yayılan halk hareketlerinden Mart 2011’de Suriye de payını almaya başlamıştır. Adına …

Devamını Oku »

Siyasette Bireyin Rolü

Geçmişten günümüze bireylerin siyasi yaşama dahil oluş süreçleri oldukça sancılı geçmiştir. Kimlerin siyasi yapıya dahil olacağı, kimlerin bu yapının dışında tutulması gerektiği, hangi ayrıcalıkların katılma hakkı verdiği, katılamayanların niçin katılamadığı, cinsiyetin bu ayrımdaki rolü, katılan/katılamayan ayrımının ne derece doğru olduğu gibi sorular o dönemden beri süregelen sorulardır. Peki bu siyasi yapı neydi ve bu yapıya katılmak niçin ayrıcalık gerektiriyordu? Bu …

Devamını Oku »

11 Eylül’ü Yeniden Düşünmek: Paradigma Değişimi ve Uluslararası Sistem

Tarihte dünya politikasına yön veren belli başlı dönüm noktaları vardır. Bunlar dünyayı sarsan gelişmelerdir: İspanya Veraset Savaşları ve Utrecht Barışı, Otuz Yıl Savaşları ve Vestfalya Barışı, Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, 1815 Viyana Kongresi, Dünya Savaşları, Sovyetler Birliği’nin dağılması vb. Bunların dışında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından günümüze kadar geçen süreçte, 11 Eylül 2001 terör saldırıları gibi dünya politikasını derinden etkileyen benzer bir …

Devamını Oku »

Believed People to the Republic

Believed People to the Republic.. Yes I agree with you, it is pretentious title. I will introduce you a political party which both worked of leaded to found for the Modern Turkey Republic here. Firtsly I will explain you history of party. a. History of Republican People’s Party (RPP) Republican People’s Party (RPP) was founded 9 th of September 1923 …

Devamını Oku »

Chechen Wars

When Chechnya left the Soviet Union in 1991 to declare independence, its prospects were just as real as those of former Soviet republics in the Baltic, South Caucasus and Asia. Never did the Chechens imagine that their country would be totally destroyed by air raids and artillery fire during two Russian wars while Western democracies, for the most part, stood …

Devamını Oku »