Güncel Yazılar

Güvenlik ve Terör

Yeni Nesil Güvenlik Algısı: Asimetrik Terör ve Dördüncü Nesil Hibrit Savaşları

21’inci yüzyıl dünyasında yaşanan, siyasi, ekonomik ve küreselleşme ile birlikte inanılmaz bir şekilde gelişen teknolojik ilerlemeler, devletlerin ve bireylerin klasik tehdit değerlendirmelerine ilaveten “Asimetrik Terör” olarak da adlandırılan yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Asimetrik terör kavramı; aslında 1990’lı yıllara kadar Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa ülkelerinin özellikle Orta Doğu ülkelerinde bulunan aşırı dini grupların (El Kaide, Hizbullah, Taliban …

Devamını Oku »

11 Eylül’ü Yeniden Düşünmek: Paradigma Değişimi ve Uluslararası Sistem

Tarihte dünya politikasına yön veren belli başlı dönüm noktaları vardır. Bunlar dünyayı sarsan gelişmelerdir: İspanya Veraset Savaşları ve Utrecht Barışı, Otuz Yıl Savaşları ve Vestfalya Barışı, Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, 1815 Viyana Kongresi, Dünya Savaşları, Sovyetler Birliği’nin dağılması vb. Bunların dışında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından günümüze kadar geçen süreçte, 11 Eylül 2001 terör saldırıları gibi dünya politikasını derinden etkileyen benzer bir …

Devamını Oku »

Radical Dimenson of Making Policy: “TERRORISM”

This writing has been designed to analyze terrorism as a up to date and growing –world shaking problematic concept. It is inevitable that terror’s constructive elements should be determined, to understand and decipher its process, lived through the human history, by facing to threat of terrorism. Evolution of Terrorism Origin of terror stems from the Latin sentence “terrere” which means …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Politikaları

Literatürde terörizm kavramının ortak bir tanımına rastlamak mümkün değildir. Terör ve terörizm kavramları çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da birbirinden farklı kavramlardır. Terör, uzun süreli korku ve dehşet durumunu olarak tanımlanırken; terörizm, bir takım siyasal amaçları gerçekleştirmek için şiddeti kullanarak bu korku ve dehşet durumunun ortaya çıkarılmasını amaçlayan stratejiyi ifade eder. Terör kavramının ortak tanımı yapılmasına rağmen terörizm konusunda ortak …

Devamını Oku »

Üçüncü Dünya Savaşı’nın Önlenmesi ve Modern Dünya Düzeni Üzerine Bir Deneme

A.Üçüncü Dünya Savaşı’nın Engellenmesi ve Kalıcı Barışın Sağlanması 1.Devletin Tanımlanması Devlet; belirli bir toprağı olan kanunlara göre bir hükümet idaresinde teşkilatlanmış bağımsız topluluklara denmektedir. Dışarıya karşı halkın menfaatini korumak, içeride refahını sağlamak, güvenliği korumak devletin vazifesidir. Devletin üç ana elemanı, halk, ülke ve egemenliktir. Devletler anayasasına göre basit ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılır. Bileşik devletler de birleşmiş devletler, konfederasyonlar ve …

Devamını Oku »

Kürt Sorununun Tarihsel Devinimi

Kürt sorunu, kökü Osmanlının son dönemlerinden başlayan ve Cumhuriyetin ilanından sonra farklı bir veçheye bürünüp günümüze kadar gelen Türkiye’nin yüzyıllık sorunlarından birisidir. Dönem dönem baskı, red ve asimilasyon politikalarıyla içinden daha da çıkılmaz hale getirilen, dönem dönem de demokratik hak, ekonomik kalkınma ve sosyo politik uygulamalarla kısmen çözülmeye çalışılan sorun, zamanla daha da komplike hale gelen bir yapıya bürünmüştür. Özellikle …

Devamını Oku »

Güvenlik Stratejileri Kapsamında Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR)’nun Karadeniz’deki Önemi

Başta enerji olmak üzere dünya ticaretinin göbeğinde bulunan Karadeniz çok özel bir konuma sahiptir. Bu konumu ile çevresinde bulunan ülkelere çok farklı imkânlar sunmaktadır. Bu durum tehditlerin beraberinde bölge ülkelerine çeşitli fırsatlarda sunmaktadır. Gerçek manada sağlanacak ekonomik işbirliği ve karşılıklı dayanışma ile güven odaklı bir düzen sağlanabileceği açıktır. Bu dayanışma, güvenlik boyutu ile mutlaka BLACKSEAFOR gibi bir oluşumla desteklenmelidir. Nihayetinde …

Devamını Oku »

Bir Modernleşememe Sorunu Olarak Terör

Türkiye’de uzun bir dönemden beri artan bir şekilde terör olayları gerçekleşmektedir. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da “Savaşa Hayır” mitingine gelenlerin toplanma yeri olan Ankara Garı önünde gerçekleştirilen iki ayrı patlama can kaybı en fazla terör saldırısı olarak Türkiye tarihine geçti. Can kaybı konusunda farklı açıklamalar olmakla birlikte yaşlı, genç, kadın, erkek yüze yakın can kaybı var. Dokuz yaşında olan bir çocuğumuz da terör saldırısında yaşamını kaybedenler …

Devamını Oku »

Ankara Shattered by Deadly Terrorist Bombing

The worst terrorist attack in modern Turkey’s history left almost 100 dead and more than 200 injured after a pair of what appeared to be suicide bombers blew themselves up at a peace rally near the central train station in Ankara, the Turkish capital, on Saturday. What wasn’t clear in the immediate aftermath of the devastating bombing was who carried …

Devamını Oku »

Independent: Why would the Kurds be targeted?

The blasts outside the capital’s main railway station killed scores of pro-Kurdish activists and left-wing union members. Independent asks and answers about the terrorist attacks in Ankara. Q | Who was targeted in Ankara? A | The twin blasts outside the capital’s main railway station killed scores of pro-Kurdish activists and left-wing union members. The head of pro-Kurdish party the HDP …

Devamını Oku »