Güncel Yazılar

Siyasi Tarih

Kemalizm

Bu makale, Kemalizm’in ne olduğunu, Mustafa Kemal’in belli bir ideolojiye bağlı olmak konusundaki düşüncelerini, Kemalizm ideolojisinin belli başlı dönemlerdeki durumu ve etkisini ele almaktadır. Kemalizm, Mustafa Kemal’in düşünce tarzını yansıtan bir ideoloji olarak batılı basın tarafından ortaya atılmıştır. Ancak Mustafa Kemal’in belli bir ideolojiye bağlı kalmanın donup kalmakla aynı anlama geldiğini söylemesiyle sahiplenmediği ancak onun düşünce tarzını yansıttığına inanılan bir …

Devamını Oku »

Siyasette Bireyin Rolü

Geçmişten günümüze bireylerin siyasi yaşama dahil oluş süreçleri oldukça sancılı geçmiştir. Kimlerin siyasi yapıya dahil olacağı, kimlerin bu yapının dışında tutulması gerektiği, hangi ayrıcalıkların katılma hakkı verdiği, katılamayanların niçin katılamadığı, cinsiyetin bu ayrımdaki rolü, katılan/katılamayan ayrımının ne derece doğru olduğu gibi sorular o dönemden beri süregelen sorulardır. Peki bu siyasi yapı neydi ve bu yapıya katılmak niçin ayrıcalık gerektiriyordu? Bu …

Devamını Oku »

Believed People to the Republic

Believed People to the Republic.. Yes I agree with you, it is pretentious title. I will introduce you a political party which both worked of leaded to found for the Modern Turkey Republic here. Firtsly I will explain you history of party. a. History of Republican People’s Party (RPP) Republican People’s Party (RPP) was founded 9 th of September 1923 …

Devamını Oku »

Antik Yunan Demokrasisi ve Modern Demokrasinin Karşılaştırılmas

Demokrasi yaklaşık 25 yüzyıl önce Antik Yunan’da icat edilmiş bir kavramdır. Geçen zaman içinde toplumsal, siyasal ve düşünsel gelişmelerle birlikte demokrasinin niteliği değişim göstermiştir. Bu makalede Antik Yunan Demokrasisi ile Modern Demokrasi karşılaştırılmaya çalışılacaktır. Makalede aynı zamanda doğrudan demokrasi ile temsili demokrasinin temel bileşenlerine değinilecektir. Birinci bölümde Antik Yunan’da demokrasinin nitelikleri anlatılmadan önce demokrasiye varan tarihsel süreç ele alınıp Antik …

Devamını Oku »

Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatının İktidar ve Muhalefet Üzerinden Değerlendirilmesi

Bu makalede, son yıllarda muhalefetin neden başarılı olamadığı sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Makalede öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin kuruluşuna dair kısa bir bilgi verdikten sonra, muhalefet olarak başarısızlığının nedenlerini ortaya koymaya çalışacağız. Sonrasında ise, iktidarın başarılı olma nedenlerini inceleyeceğiz. Giriş ‘’Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, …

Devamını Oku »

6-7 Eylül Olayları

6 Eylül günü öğlen saatlerinde devlet radyosunda Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve bombalı saldırı yapıldığı haberi duyuldu. Öğleden sonra İstanbul Ekspres Gazetesi ikinci baskı yaptı ve günün ilerleyen saatlerinde ‘‘Kıbrıs Türktür Cemiyeti’’nin (KTC) çağrısı doğrultusunda Taksim Meydanı’nda protesto mitingi düzenlendi. Mitingden sonra büyük bir insan topluluğu gayrimüslimlere ait işyerlerine saldırmaya başladı. Bu saldırılara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı düşünülmektedir. Dönemin tanıklarından …

Devamını Oku »

Kuruluşundan Günümüze Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin)

Müslüman Kardeşler Cemiyeti, Hasan el-Benna tarafından 1928 yılında Arap halklarının içine düştüğü kimlik bunalımına ve İngiliz emperyalizmine karşı Mısır’da kuruldu. Zamanla hem üye sayısını hem de şube sayısını artıran Cemiyet, zamanla ülke nezdinde de hatırı sayılır bir konuma gelmiştir. Kurulduğu ilk yıllarda kralla iyi geçindiğini söyleyebiliriz. Daha sonra Mısırdaki İngiliz varlığından rahatsız olan Cemiyet kraldan bu yönde bazı taleplerde bulununca …

Devamını Oku »

Lozan Tutanakları’nda Kıbrıs

Kıbrıs’ta Egemenlik Yarışı Kıbrıs, 9251 km2 yüzölçümü ile Doğu Akdeniz’in en büyük, Sicilya ve Sardunya’dan sonra da Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır.[1] Yüzölçümü çok büyük olmamasına rağmen bulunduğu coğrafyanın etkisiyle yüzyıllar boyunca büyük güçlerin hakimiyetleri altına almak istedikleri bir ada oldu. Kıbrıs’ı bu kadar değerli yapan Anadolu-Suriye-Mısır üçgeninin ortasında yer alması, bu konumu sayesinde de Ortadoğu petrollerini elinde bulundurmasıdır. Bu bölgeye …

Devamını Oku »

Dünyada ve Türkiye’de Aşırı Solun Mağlubiyeti

Hemen her dilde kendisine yer bulan sağ, sol, aşırı sağ ve aşırı sol kavramlarının birbirine zıt iki siyasi görüşü ifade ettiğini daha ilkokulda çoğumuz öğrenmişizdir. Bu kavramlar asırlardan beri kullanılagelmiştir. Bu kavramları hiç duymayan ve de hiç kullanmayan bilinçli birey sayısı tahminimce yoktur, varsa da çok nadirdir. Birbirleriyle gerek gerçek anlamlarıyla kullanıldıklarında gerekse terimsel anlamlarıyla kullanıldıklarında bir tezatlık ifade eden …

Devamını Oku »

Türk Dış Politikasında Soğuk Savaş Sonrası Statüko Algısı

Dış politika yapımcıları için iç istikrar önemli bir husus teşkil etmektedir. Eğer bir devlet iç istikrarına sahip değilse dış politika alanında kendi vizyonuna sahip olamaz. İç istikrar sağlanırken kendi kontrolü dışında dışarıda gerçekleşecek her olay o devleti olumsuz etkiler bu sebeple de devletler olayların içinde yer almaya kendi fikir ve düşüncelerini de söyleme gereksinimi duyarlar. Türk dış politikasında ise 90’lı …

Devamını Oku »