Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Politika Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Literatürünün Türkiye-AB Mukayeseli Analizi

Sosyal bilimlerin alt kategorisinde yer alan “politika bilimi ve uluslararası ilişkiler” literatürüne ilişkin Türkiye’nin yayın ve atıf istatistiklerinin Avrupa Birliği (AB) üye ve aday üye devletler ile kıyaslamasının yapıldığı bu çalışmada, SCImago Dergisi & Country Rank (SJR) sitesinin verileri kullanılmıştır. Ulaşılan verilerin analiz ve değerlendirmesinden önce SJR hakkında biraz bilgi verelim. SJR, Scopus veri tabanında (Elsevier BV) yer alan dergilere …

Devamını Oku »

İyi Bir Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nasıl Olur

Hacı Mehmet BOYRAZ ve Metin EROL, Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Sait AKŞİT ile gerçekleştirdiği röportaj. Sayın Akşit röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle, kendiniz, kariyeriniz ve uzman olduğunuz akademik alanlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Öncelikle, ben teşekkür ederim. Lisans eğitimimi 1993 yılında Galler Üniversitesi’nde İşletme alanında tamamladım. Sonrasında Orta Doğu Teknik …

Devamını Oku »

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler

Özel Röportaj: Prof. Dr. Baskın ORAN ile “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (emekli) Öğretim Üyesi, “hocaların hocası” Sayın Prof. Dr. Baskın ORAN ile “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler” konusu ve şahsı ile ilgili olarak merak edilen hususlar üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Değişen Türk Dış Politikasından ziyade Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Bölümüne yaklaşık 40 yıl emek vermiş bir “efsane” ile …

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkilerde Teoriler ve Analizleri

Uluslararası ilişkiler teorisi uluslararası olayların neden meydana geldikleri gibi olguları açıklamaya çalışır. Teorisyenlerin büyük çoğunluğu egemen devletler arasındaki ilişkiler hakkında spekülasyonlarda bulunurlar. Bunların amacı devletler arasındaki karşılıklı politik etkileşim kalıplarını bulmak ve anlamaktır.[1] Bazıları ise daha da ileri giderek bu etkileşim kalıplarından geçmişteki olayları açıklayabilecek ve gelecekteki olayları öngörmelerine olanak sağlayabilecek genel prensiplere ulaşmaya çalışırlar.[2] Bu çalışmada kabaca realist, liberal …

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu ve İş Hayatı

Uluslararası ilişkiler alanından mezun olan ve yine bu alanda yüksek lisans yapan bir öğrenci olarak bu yazımda, uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olacak arkadaşlarımızın, mezuniyetleri sonrasında yönelebilecekleri iş alanları hakkında fikir yürütmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Her şeyden önce uluslararası ilişkiler bölümü mezununun, hukuk, tıp, mühendislik bölümleri mezunlarının sahip olduğu avukat, doktor, mühendis gibi toplumda genel kabul görmüş, …

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkiler Bölümünde Eğitim ve Öğrenim

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve/veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. 1982’de Yüksek Öğrenim Kanunuyla yapılan düzenleme ile birlikte “Uluslararası İlişkiler Bölümü” adı üniversitelerde akademik bir çalışma alanı olarak kullanılmıştır. Uluslararası İlişkiler Bölümü altında üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır: Siyasi Tarih Anabilim Dalı Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Anabilim …

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkiler Bölümü Bulunan Üniversiteler

Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan Türkiye’deki üniversiteler şu şekildedir: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Azerbeycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, …

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkiler Bölümü İş Olanakları

Uluslararası ilişkiler, başta devletler olmak üzere uluslararası sistem içerisinde yer alan çeşitli odaklar arasındaki öncelikle siyasal, hukuksal ve ekonomik ilişkileri inceleyen ve analiz eden bir bilim dalıdır. Bu anlamda eklektik bir disiplin olan uluslararası ilişkiler, dünyada yer alan toplumların siyasal, hukuksal ve ekonomik özelliklerinin‘’dış’’a ilişkin yönlerini ele alarak irdelemektedir. Uluslararası İlişkiler Bölümü, bazı üniversitelerde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olarak isimlendirilmektedir. Ders programının içeriğine bakıldığında: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası …

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları

Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları 2013 2014, Uluslararası İlişkiler Başarı Sırası sıralaması 2013 2014, Uluslararası İlişkiler Bölümü Olan Üniversiteler, Uluslararası İlişkiler Puanı 2013, Uluslararası İlişkiler Puan Türü, Uluslararası İlişkiler Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Uluslararası İlişkiler YGS-LYS Taban ve Tavan Puanları 2013, Uluslararası İlişkiler Hangi Üniversitelerde Var, Uluslararası İlişkiler Kontenjanları 2013 2014 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkiler Teorileri Nelerdir?

İdealizm: Birinci Dünya Savaşı sonrasında savaşı engelleme ve barışı sürdürme amacını taşımaktadır. Liberal teoriyi de içinde barındıran bu teoride devletler salt siyasi değil ekonomik ilişkilerle de birbirine bağlıdır. Savaş yıkıcı olmasından dolayı zararlı olarak görülür. ABD başkanı W. Wilson ile yükselişe geçen teori İkinci Dünya Savaşı ile itibarını yitirmiştir. İdealistler uluslararası sistemde devletlerin uyacakları kuralları geliştirerek sürekli barışı tesis etme amacı güderler. Dante Alighieri’nin Monarşi üstüne …

Devamını Oku »