Güncel Yazılar

Yazarlar

Politika Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Literatürünün Türkiye-AB Mukayeseli Analizi

Sosyal bilimlerin alt kategorisinde yer alan “politika bilimi ve uluslararası ilişkiler” literatürüne ilişkin Türkiye’nin yayın ve atıf istatistiklerinin Avrupa Birliği (AB) üye ve aday üye devletler ile kıyaslamasının yapıldığı bu çalışmada, SCImago Dergisi & Country Rank (SJR) sitesinin verileri kullanılmıştır. Ulaşılan verilerin analiz ve değerlendirmesinden önce SJR hakkında biraz bilgi verelim. SJR, Scopus veri tabanında (Elsevier BV) yer alan dergilere …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği’nde Yasamanın Diğer Yüzü Delege ve Uygulama Tasarrufları

1 Aralık 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon antlaşması ile birlikte, Avrupa Birliği yasama işlemleri üzerinde de oldukça açık bir ayrıma giderek, bugüne değin oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan yasama işlemleri daha anlaşılabilir bir yapıya kavuşturmuştur. Lizbon antlaşması ile Avrupa Birliği’nde yasama işlemleri ikiye ayrılarak, yasama karakteri taşıyan ve yasama karakteri taşımayan tasarruflar olmak üzere iki temel ayrıma tabii tutulmuştur. …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği Mardin Gençlik Forumu

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği Gençlik Forumu tarafından gerçekleştirilen “Haklarım ve Kimliğim” adlı forum Türkiye’nin 4 bir yanından üniversite öğrencilerinin katılımı ile birlikte 13-15 Mayıs tarihleri arasında Mardin de gerçekleştirildi. Aktif olarak katılmış olduğum forumda başta kimlik olmak üzere Türkiye’deki kültür mozaiğini ortaya koyan birçok konu gerek teorik gerekse de pratik olarak gençler tarafından tartışıldı. Forumun ilk günü …

Devamını Oku »

SSCB mi?

20. yüzyılın önemli siyasi liderleri dünya politikasına yön vermeleriyle hatırlanmakta ve yaptıkları günümüzde de tartışılmaktadır.  Bu yüzyılda, Stalin’den de Gaulle’e, Thatcher’dan Gorbachev’a kadar birçok lider dünya politikasını şekillendirmiştir. 21. yüzyıl ise,  henüz başlarında olmamıza rağmen güçlü bir siyasi liderin varlığını bize göstermiştir: Vladimir Putin. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yıkıldıktan hemen bir nesil sonra Putin liderliğinde yeniden güçlenen Rusya; Gürcistan, …

Devamını Oku »

Bitmek Tükenmek Bilmeyen Türkiye ve Avrupa Birliği Müzakereleri

Başlığı okuyunca büyük çoğunluğun “evet şu bir türlü giremediğimiz Avrupa Birliği” sesini duyar gibi oluyorum. Gerçekten de sonu görülmeyen bir kara delik misali bitmeyen süreç, 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yaptığı ortaklık başvurusuyla başlar ve günümüze kadar sürer. Peki Avrupa’ya katılım neleri beraberinde getirir? Gelin bunu 9 Mayıs Avrupa Günü yaklaşırken hem Avrupa Birliği hem de Türkiye açısından …

Devamını Oku »

Jeopolitik II: Jeopolitik Tekrar Sahnede…

Yıl 2014, ikinci dünya savaşını ardından 69 yıl geçti. Ancak jeopolitik meydan okumalar günümüzde tüm dünyada adeta fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yani jeopolitik yeniden önem kazandı ve tüm bu yaşananlar çoğunlukla jeopolitik ekseninde açıklanıyor. Rusya’nın Kırım işgali, Çin’in kıyı şeritlerinde Japonya’ya karşı takınmış olduğu saldırgan tutum, İran’ın çeşitli yollar ile Ortadoğu hâkimiyeti sağlamaya çalışması. Bahsedilen tüm bu gelişmeler eski güç …

Devamını Oku »

İktisat-Neoklasik İktisat-Fizik

Modern iktisadın öyküsü Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği yazması ile başlamıştır. Sıkı bir Newton hayranı olan Smith’in düşüncelerinde Newton’un hareket yasalarının etkileri açık bir şekilde görülebilmektedir. Fizik ile iktisat arasındaki bu etkileşim tarih boyunca devam etmiş, sadece fizik değil, aydınlanma Avrupa’sında doğan rasyonel düşünceye dair her akım bilimler üzerinde etkisini oldukça yoğun bir şekilde hissettirmiştir. Ancak iktisat ve fizik arasında oldukça …

Devamını Oku »

Komisyon Başkan Adaylarının İlk Canlı Yayın Tartışması

Lizbon Antlaşması sonrası ilk Avrupa Parlamento seçimleri (24-25 Mayıs 2014) neyin değişip neyin değişmeyeceğinin ilk göstergesi olacak. Yeni oluşacak olan Avrupa Parlamentosu, Komisyon Başkanı seçimini de etkileyecek. Avrupa Komisyonu açıkça belirtilmese de Avrupa Birliği’nin yürütme organı gibi hareket eder. Yetkilerini bazen Avrupa Parlamentosu bazen de Bakanlar Konseyi ile paylaşır. Ancak en önemli özelliği yasa taslağı hazırlamasıdır ki bu onu Birliğin …

Devamını Oku »

Cameron’un Avrupa Birliği ve İskoçya Hayaller Ülkesi

İngiltere’nin muhafazakâr partili Başbakanı Cameron’un Ocak 2013 tarihinde yapmış olduğu Britanya ve Avrupa konuşmasında vurguladığı bazı noktalar haklı bulunurken Başbakan oldukça sert eleştirilerde aldı. Konuşma metnine bakıldığında orta tonda bir konuşma olduğu ve geleneksel İngiliz diplomasisinin örneği olduğu göze ilke çarpan noktaların başında gelmekle birlikte konuşmanın kibirden uzak olduğu da bir gerçek. Özellikle Cameron tarafından vurgulanan “Hikayemiz yalnızca bir ada …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği’nde Subsidarite Yetkisi: Turuncu ve Sarı Kart Prosedürü

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon antlaşması ile Avrupa Birliği’nde subsidarite/subsidarity (yetki ikamesi – katmanlı yetki – ) ilkesinin kullanılmasına ilişkin olarak önemli düzenlemelere gidilmiş, Avrupa Birliğinin istişari nitelikte olan Bölgeler Komitesi organı önemli ayrıcalıklar elde ederek ulusal parlamentolarında karar alma mekanizmasında temsil edilmesine olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda Lizbon antlaşması ile getirilmiş olan sarı kart ve turuncu kart prosedürleri …

Devamını Oku »