ankara escort
Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Uluslararası ilişkiler, başta devletler olmak üzere, hükümetler ve devlet-dışı kuruluşlar arasında hukuksal, siyasal ve ekonomik ilişkileri analiz eden kapsamlı bir deyimdir. Hatalı olarak  deyimi ile aynı anlamda kullanılır. Uluslararası İlişkiler devletler arasındaki her düzeyde ve her çeşit konudaki ilişkileri kapsamasına karşın,  devletlerin resmi organları aracılığıyla kurduğu ve siyasal konulardaki ilişkileri kapsar.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı; teori ve uygulama arasında önemli bir denge sağlamak ve her öğrencinin tarihsel bir yaklaşımı göz ardı etmeden güncel  ve politikaları en iyi şekilde anlamasını sağlamaktır.

Bölümün konuları arasında yer alan; , Siyasi Tarih,  ve Uluslararası Politika alanlarında verilen derslerle öğrencilere temel bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bölümün multi-disipliner yönü itibariyle öğrenciler,  arası ilişkilerin temel belirleyicilerinden olan ekonomi; toplumları anlamamızı sağlayan sosyoloji; karar alıcıları analize yarayan psikoloji; coğrafyanın politikaya etkisini ortaya koyan jeopolitik; yaşamın olmazsa olmaz şartı güvenlik; araçları ve hedefleri uyumlaştıran strateji bilimine ilişkin temel bilgileri almaktadır. Bu bağlamda  öğrencileri, karşılaştırmalı ve bölgesel analiz tekniklerini, politik karar alma süreçlerini ve geleceğe dair öngörü yeteneklerini nasıl geliştireceklerini öğrenmektedirler.

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Where and when should social scientists look for power?

Since the 1950s and 1970s there has been an on-going debate on where and when …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir