hastane baca temizliği sprinkler sistemi cam reklam giydirme duman dedektörü endüstriyel temizlik paykwik paykwik hasta yatagi paykasa
Uluslararası İlişkiler Bölümünde Eğitim ve Öğrenim – UİPORTAL
Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkiler Bölümünde Eğitim ve Öğrenim

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve/veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. 1982’de Yüksek Öğrenim Kanunuyla yapılan düzenleme ile birlikte “Uluslararası İlişkiler Bölümü” adı üniversitelerde akademik bir çalışma alanı olarak kullanılmıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü altında üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır:
  • Siyasi Tarih Anabilim Dalı
  • Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
  • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Lisans programının ilk iki yılında, diğer bölümlerle ortak alınan dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Mesleki derslerde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi, yapısı, işleyişi, dönüşümü, aktörleri, hukuksal çerçevesi ve Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yeri ile dış ilişkileri hakkında genel bir formasyon kazandırılmaktadır.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrenciler sosyal bilimlerin kavramları öğretilerek daha sonraki yıllarda alacakları derslerin alt yapısı oluşturulmaktadır. Bunların yanında, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri de geliştirilmektedir.

İkinci yılın ders programı, uluslararası ilişkilerin kavramsal, tarihsel, siyasal ve hukuksal boyutlarını içerir. Siyasal düşünceler tarihi, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler kuramı aracılığıyla güçlü bir altyapı oluşturmak hedeflenmektedir.

Üçüncü yılda – güç, çatışma ve müzakere kavramlarına ağırlık verilerek – uluslararası ilişkiler aktörlerinin etkileşimleri üzerinde durulmaktadır.

Dördüncü yılın ders programı, uluslararası politika ve strateji analizlerine ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin, ilgi duydukları bir alana odaklanarak seminer ve projelerle uzmanlaşmaları desteklenmektedir.

Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir. Bölüm mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Avrupa Birliği, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Kültür ve Turizm bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, sivil toplum örgütleri, özel sektör, medya, finans kuruluşları ve uluslararası örgütler de uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının yoğunlukla istihdam edildiği alanlar arasında yer almaktadır.

Küreselleşen ve sınırların anlamını yitirdiği dünyamızda; devletler, uluslararası örgütler ve çok uluslu şirketler arasındaki ilişkiler sürekli artış göstermektedir. Uluslararası ilişkiler, küreselleşen dünyamızda günlük hayatı doğrudan ilgilendiren ve siyasal karar alma sürecine önemli katkısı olan bir alandır. Uzman ihtiyacının giderek arttığı bu alan, kamu ve özel sektörün bütününü ve sivil toplum kuruluşlarını yakından ilgilendirmektedir. Uluslararası ilişkilerin değişen niteliğini ve dinamik yapısını dikkate alan Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı, diplomasi bilgisiyle donatılmış, uluslararası ekonomik ve politik gelişmeleri izleyebilen, geniş ufuklu, analiz ve sentez yeteneğine sahip, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek çok yönlü uzmanlar yetiştirmektir.

Küreselleşme ile gelen ve hızla değişen dinamikleri kavrayabilmek, yorumlayabilmek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Uluslararası İlişkiler Bölümü ortaya çıkmıştır. Uluslararası ilişkiler programında öğrenciler savaşların neden çıktığı, ulusal ve uluslararası güvenliğin nasıl sağlanacağı, devletlerin neden farklı siyasal sistemlere sahip olduğu, ülkelerin dış politikalarının nasıl belirlendiği, küreselleşmenin nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu gibi pek çok soruyu yanıtlamaya çalışırlar. Eğitim süresince öğrencilerin tarihsel ve güncel siyasal gelişmelere disiplinler arası bir yaklaşımla, olabildiğince tarafsız, eleştirel ve analitik bakabilmeleri amaçlanır. Bölüm, uluslararası ilişkiler alanında kuramsal altyapı sağlarken, aynı zamanda öğrencilere, edindikleri bilgileri saha çalışmalarına ve iş hayatlarına nasıl uygulayacakları konusunda da yol gösterir.

Küresel sistemin dinamiklerini disiplinlerarası bakış açısı, uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri ve analitik düşünceyle irdeleyebilenlerin bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü, ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerden diplomatik ilişkilere ve bu ilişkilerin tarihsel süreçlerine kadar birçok olay, olgu ve sorunu siyaset biliminin temel ilkeleriyle analiz edebilen, çok yönlü bir bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine sahip insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüzde uluslararası ilişkiler, sadece ülkeler arasında değil, toplumlar, sivil toplum örgütleri, bireyler ve uluslar-üstü aktörler arasındaki ilişkileri ve gelişmeleri de kapsamaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu çok katmanlı ilişkiler ağını küresel düzlemde çözümleyebilen, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hakim, disiplinlerarası araştırmalar yürütebilen, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, ülkemizin rekabet ve temsil gücünü artırabilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirilmesine hizmet etmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Where and when should social scientists look for power?

Since the 1950s and 1970s there has been an on-going debate on where and when …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bursa escort beylikdüzü escort bursa escort istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa kocaeli escort atasehir escort bayan porno izle porno izle porno izle porno izle porno izle gaziantep escort izmir escort istanbul escort istanbul escot bayan