Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkiler Bölümünü Kazananlara Tavsiyeler

Kazanacağınız ve/veya kazandığınız üniversite size uluslararası ilişkilerin teorik çerçevesini az ya da çok sunacaktır.  Eksik kalan dersleri kişisel çabalarınızla tamamlamanız mümkündür, fakat bölümün pratik yönünü üniversitelerde görmek zordur. Bunun için devlet ya da özel kuruluşlarda staj yapma imkanı yaratmak sizin için son derece faydalı olacaktır.  Uluslararası ilişkiler disiplinini uygulama alanında izlemek, alan bilginize azımsanamayacak bir tecrübe kazandıracaktır. Örneğin Dış İşleri Bakanlığı’nda bu yönde bir staj deneyimi, mesleki ufkunuzu hayli genişletecek ve mezuniyet sonrası CV’nizde fazlasıyla dikkat çekici olacaktır.

Uluslararası ilişkiler bölümünü kazanmış veya istikbalde kazanacaklara en hararetli tavsiyemiz, üniversite yıllarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, mükemmel bir düzeyde kendilerini disipline hakim bir konumda teçhiz etmeleri ve en mühimi de bölüm öğrenimini tamamlamadan ne yapmak istediklerine karar vermeleridir. Disiplini zemmetmek, yapıcı olmaktan uzak keyfi eleştiriler getirmek ne size ne de hedefinize fayda sağlamayacaktır. Bilakis, bu türden düşünce ve görüşler, sizi alandan uzaklaştırmakla beraber hedeften de kopmanıza zemin hazırlayacaktır.

Eğer uluslararası ilişkiler bölümünü tercih edip kazanmışsanız, bölümü sevmeye çalışın. Dünya gelişmelerini analiz ederken disiplinin size kattığı ayrıcalıklı durumu düşünün ve değerlendirmelerinizin önemli olduğunu kabul edin. Herkes bir ölçüde yorum yapabilir, ama siz yorumlamanın da ötesinde gelişmeleri anlar ve anlamlandırırsınız. Disiplin size bu altyapıyı sunar.  Bu nedenle bölümün kıymetini bilin.

Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanan herkese başarılar dileriz.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Where and when should social scientists look for power?

Since the 1950s and 1970s there has been an on-going debate on where and when …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir