ankara escort
Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkiler Eğitimi

Ülkemizde  Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana okutulmaktadır. Bugünkü Ankara Üniversitesi ’nin kurulduğu yıllardaki adı ‘Mekteb-i Mülkiye’ idi. 1859’da İstanbul’da açılan bu okulun gerçek banisi ise Sultan II. Abdülhamid sayılır. Zira okulun adını  yapmak suretiyle, kendi himayesi altına almıştı. İşte bu imparatorluk kamu yönetimi okulunda, tarih, coğrafya, hukuk, iktisat, yabancı diller gibi konuların yanı sıra, , siyasi tarih gibi dersler de okutulmakta ve bürokrat adaylarının uluslararası sistem hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktaydı.

’nde idari, mali ve siyasi adlarında üç şube vardı. Siyasi şube daha sonra evvela, diplomasi, daha sonra dış münasebetler, nihayetinde de  adını alacaktır. Bu dönüşüm gerçekleşirken, Atatürk’ün emriyle Ankara’ya taşınan Mülkiye’nin adı, Siyasal Bilgiler Okulu’na tahvil edilecektir. Daha sonra Ankara Üniversitesi’ne bağlanan okul,  adıyla, uluslararası ilişkiler alanında eğitim veren tek müessese olma özelliğini uzun yıllar sürdürmüş, ’de bir uluslararası ilişkiler bölümü açılmasıyla, SBF’nin bu alandaki tekeli kırılmıştır.

Üniversitelerde Durum

Günümüzde, uluslararası ilişkiler bölümlerinin en iyilerinin Ankara ve İstanbul’da toplanmış olduğunu söyleyebiliriz.  sayısı, bölümde üretilen yayınlar, KPSS başarısı, mezunların kendi alanlarında çalışma oranları gibi kıstaslar dikkate alındığında , Galatasaray ve Ankara SBF (Mülkiye) ilk üçü oluşturmaktadır. Bilkent, Yıldız Teknik, Boğaziçi, Marmara, Bahçeşehir, İstanbul bunları takip etmektedir. Bir zamanlar alanın önde gelenlerinden Bilgi’de gözle görülür bir gerileme mevcuttur. Koç ve Sabancı’da ise yükseliş devam etmektedir. TOBB ETÜ içinde bulunduğu bocalamadan bir an önce kurtulup, uluslararası ilişkiler bölümünü kendisine yakışır biçimde yeniden organize etmelidir.

Bu bilgiler; Çağrı ERHAN’ın 17 Ağustos 2010 tarihinde  Gazetesi’nde Diplomatik Muhakeme köşesinde yayınlanan makalesinden alınmıştır.

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Where and when should social scientists look for power?

Since the 1950s and 1970s there has been an on-going debate on where and when …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir