Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkiler Hakkında

Uluslararası ilişkiler bilim dalı; uluslararası sistemin yapısını ve işleyişini, bu sistem içinde yer alan ve başat aktör olan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen multi-disipliner bir alandır. Dolayısıyla Uluslararası İlişkiler bölümü günümüz uluslararası sisteminin genel yapısını, sistemin aktörlerini ve bu aktörler arasındaki ilişkileri incelemenin yanı sıra hukuk, iktisat, siyaset, sosyoloji ve tarih gibi sosyal bilimlerin diğer dalları ile de uluslararası sisteme olan etkileri oranında sıkı ilişki içindedir.

Uluslararası ilişkiler bilimine yönelik çalışmaların görece yakın bir geçmişi olmasına karşılık, bilim dalının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Küreselleşme sürecinde dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli değişiklikler yaşanmakta, bu değişimlerin paralelinde uluslararası sorunlar bir yandan giderek daha da karmaşıklaşırken diğer yandan çözümü daha güç bir hal almaktadır. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, bilgi teknolojisindeki gelişmeler çerçevesinde bu değişimler, sorunlar ve yine bunlara yönelik alınan dış politika kararları belirli ölçülerde hemen herkesi etkilemektedir. Bu bağlamda gerek bölgesel gerek global çerçevede gerçekleşen değişimlerin ve sonuçlarının irdelenmesi, kapsamlı analizlerinin yapılması uluslararası ilişkiler biliminin yüklendiği önemi artırmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Disiplini hakkında daha detaylı bilgi için linki tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir