Güncel Yazılar

Tag Arşivi: Barry Buzan

Can traditional approach to security studies help us understand new security threats?

Outset of the new era began in 2009 with the twentieth anniversary of breaking down of the Berlin Wall. Energy security, pandemics, deforestation, violation of human rights, and climate change started to be seen as new threats that affect everyone. Over the last twenty years, critical security studies as anepitome has broadened and challenged to the security conception of traditional …

Devamını Oku »

Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı

Bu makale, uluslararası ilişkilere kuramsal yaklaşımlardan biri olan İngiliz Okulu’nu tanıtmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İngiliz Okulu’nun ne olduğunu anlatmak için, öncelikle Okul’un kökleri, kurucuları, ontolojik ve yöntembilimsel duruşu tanıtılmış ve tartışılmıştır. Daha sonra Okul’un özünü oluşturan temel argümanlar belirlenmiş ve kurucularının tartıştıkları önemli sorular ele alınmıştır. Makalenin ikinci bölümünde ise, Okulun ikinci nesli diyebileceğimiz kuramcıların ürettikleri normatif ve yapısalcı eserlere ve tartışmalara yer verilmiştir. Sonuç …

Devamını Oku »