ankara escort
Güncel Yazılar

Tag Arşivi: Dayton Barış Antlaşması

Türkiye’nin Bosna Hersek Savaşı’ndaki Politikası

Giriş Türkiye topraklarının yüzde 5’ini oluşturan Doğu Trakya bölgesi, Balkan coğrafyası içinde yer almaktadır. Bu durum, Türkiye’yi coğrafi açıdan bir Balkan ülkesi yapmaktadır. Modern Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık olarak 550 yıl Balkanlar’da hüküm sürmüştür.[1] Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğunun mirasını taşıyan Türkiye’nin Balkan politikasının temel taşlarını tarih, coğrafya ve insan faktörleri oluşturmaktadır.[2] Bu faktörler hem Balkanlar bölgesini Türkiye için önemli kılmakta hem …

Devamını Oku »

Türkiye’nin Balkanlar Stratejisi

Her ülkenin özgün koşullarından doğan kendine özgü bir dış politikası vardır. Tarihi ve coğrafi yapısı; kültürü ve bu kültürün zaman içerisinde şekillendirdiği ulusal özellikleri; siyasi otoriteleri, rejimleri ve ideolojileri; sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri yapısı, devletlerin dış politikasını belirleyen temel unsurlardandır. Bu çerçevede geçmişin mirası ile günümüz şartlarının birleştiği dinamik bir süreci ifade eden dış politikayı, ülkenin jeopolitik ve jeokültürel …

Devamını Oku »