Güncel Yazılar

Tag Arşivi: Hindistan

Pakistan-Hindistan: Nükleer Güçlerin Dengeleri ve Türkiye

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri diye nitelendirilen Güney Asya bu sıfatı, Pakistan ve Hindistan’ın nükleer edinimleriyle kazanmıştır. 1998’de Hindistan, Pakistan sınırı yakınlarında 15 kilotonluk (iki Hiroşima gücünde) basit atom bombasını yer altında denedi. Bundan 17 gün sonra, 28 Mayıs 1998’ de, Pakistan da altı atom bombalık bir denemeyle cevap verdi. Her iki ülkenin birbirlerini dengede tutacak bir nükleer caydırıcılığın tek …

Devamını Oku »

Çin-Hindistan Enerji Yarışı

Türkistan bölgesindeki enerji kaynaklarına ilişkin gelişmeler her geçen gün yeni bir ivme kazanıyor. Hazar Denizi ve havzasındaki zenginlikler etrafında dönen üstünlük mücadelesi yalnızca ABD ve Rusya Federasyonu arasında değil, orta ve uzun vadede küresel güç olabilme potansiyeline sahip Çin ve Hindistan için de önemli bir gündem maddesi. Bu iki Asyalı, dev ekonomileri ve nüfuslarıyla, dünya ekonomisinin en önemli dinamikleri arasına …

Devamını Oku »

Hindistan-Çin Ortaklığı

Hindistan’ın kalabalık ve genç nüfusu ile büyüyen ekonomisi ABD için öyle endişe verici ki, Washington’da 2050 yılına dair tahminler yapılarak Yeni Delhi’nin ekonomik gücü sınanıyor adeta. The Washington Quarterly son sayısında ele aldığı Hindistan için 2050’de dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olacağı yönünde tahminde bulunurken 2050’de her 10 Hintli çalışanın 65 yaş ve üzerindeki 2,7 kişiyi besleyeceğini iddia ediyor. Bu iddialar …

Devamını Oku »

Yeni Orta Asya Stratejik Dengeleri Bağlamında Çin Halk Cumhuriyeti

Giriş Eski Sovyetlerin Güneyindeki Orta Asya devletlerinin mücadele vermek zorunda kalmaksızın, Sovyetler Birliği’nin parçalanmasının ardından bir tür armağan olarak elde ettikleri bağımsızlık, hem olumlu hem de olumsuz sonuçları beraberinde getirmiştir. Orta Asya bölgesinde 1991’lerde başlayan rekabet, bu beklenmedik bağımsızlığın olumsuz sonuçlarından biri olmuştur. Bağımsızlığın geliş hızı, Orta Asya liderlerine komşularıyla ilgili politikalar oluşturma zamanı tanımamış, bu nedenle, dünyanın geride kalan …

Devamını Oku »

Hindistan’ın Orta Asya açılımı

Hindistan, önümüzdeki süreçte Avrasya’daki önemli aktörlerden birisi olmaya çalışıyor. Güney Asya’da, kuzeyinde Çin ve batısında onun müttefiki Pakistan tarafından adeta sıkıştırılan Hindistan, güvenliği açısından jeopolitik derinlik yaratmaya çalışıyor. Bunun için Orta Asya’da yeni açılımlar yapma gayreti içerisinde. Bu yeni girişimlerin bir diğer nedeninin de Hindistan’ın, İran ve Hazar Havzası’nda bulunan Türk cumhuriyetlerinden enerji temin etme politikaları olduğunu ifade etmek yerinde …

Devamını Oku »

BRİC ve Demokratik Uluslararası Sistem Talebi

“Gelişen ülkeler” (emerging markets) olarak anılan ülkelerin öneminin arttığını söyleyen uzmanların sesi günden güne güçlenmektedir. Bu ülkelerin ekonomik büyüme oranlarında istikrar yakalanmış ve dünya ekonomisindeki yerleri gitgide yükselmektedir. Bu tür ülkeler sadece kendilerini değiştirmekle kalmaz, yeni zenginlik ve ticaret merkezlerini oluşturmaktadırlar. Ayrıca, bunlar küresel düzlemdeki rekabet ortamını, hatta en olgun ve itimat edilir iç piyasları da etkilemektedirler. Gelişenler içinde önder …

Devamını Oku »

Doğu’nun İsviçre’si

Himalayaların eteklerinde dünyanın en yüksek dağlarının gölgelendirdiği bu bölge “Yeryüzündeki Cennet” diye de bilinir. Coğrafi olarak Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in kesişme noktasında yer alan, tabii güzellikleriyle ve verimli arazileriyle “Cennet Vadi” adını fazlasıyla hak eder. 60 yıldır savaşların, isyanların, yoksulluğun, doğal afetlerin cenderesinde hayatta kalma mücadelesi veren bu talihsiz coğrafyayı eminim hemen hatırlamışsınızdır: Keşmir. Keşmir, 1947 yılında İngiliz yönetiminden …

Devamını Oku »

Nükleer ve İran

Uluslararası platformda politik ilişkilerde gelişen durumlar, tek taraflı bakış açısıyla yorumlanamayacak kadar grift olmuştur hep. Tek zaviyeden yapılan analizler ve varılan sonuçlar yanıltıcı olmanın ötesinde bu yorumlama çabasını geçersiz kılmıştır. Devletler düzeyinde girilen ilişki boyutu her zaman çıkar eksenli olmakla beraber çok zamanda başat gücü haiz devletin otorite dayatması şeklinde tezahür etmektedir. Son günlerde dozajı artan nükleer kriz tartışmalarında gelinen …

Devamını Oku »