Güncel Yazılar

Tag Arşivi: IMF

Balkanlar ve Türkiye

Balkanlar Karadeniz, Ege, Adriyatik denizlerine bitişik ve Akdeniz’in ortasına uzanan bir yarımada olarak Orta ve Batı Avrupa’yı Asya’yla birleştiren çok önemli coğrafi bir bölgedir. Bu özelliği ile gerek bölge içinde gerek çevresinde yer alan ülkeler açısından hem güvenlik hem de ticaret yolları ve her türlü ulaşım ve istikrar bakımından Balkanların jeopolitik değeri yüksektir. Tarih boyunca Balkanlar gerek kendi içindeki ihtilaflar …

Devamını Oku »

Yunanistan, Kriz ve Egemenlik

“Gerçek anlamıyla bağımsız bir Yunanistan olacağını düşünmek saçmalıktır. Yunanistan ya İngilizlerin ya da Rusların olacaktır; ancak Rusların olmamalıdır, bu yüzden İngiliz himayesine girmelidir.” Sir Edmund Lyons, İngiltere’nin Atina elçisi (1841) El parasıyla az çalışıp çok tüketen Yunanlılar, 2008 küresel kriziyle birlikte ülke olarak duvara tosladılar. Tekrar ayağa kalkabilmek için de AB ve IMF’nin mali yardım karşılığında kendilerine empoze ettikleri acı reçeteyi …

Devamını Oku »

The Sick Man of Europe Is Europe

A new study shows Europe’s power waning — and if the continent doesn’t get its act together soon, it could put the global order in serious jeopardy. Until recently, Europeans enjoyed a pretty comfortable position in most international organizations. At the IMF, they had an unquestioned hold on the directorship and could lecture other countries on how to govern themselves …

Devamını Oku »

Birleşmiş Milletler

Dünyanın önde gelen ve saygın uluslararası örgütlerinden olan Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bu yana gelişen bir başarı göstermektedir. Bu başarı büyük ölçüde örgütün yüklendiği misyondan kaynaklansa da, örgütlenme ilkeleri ve örgüt yönetiminin anılan başarıya katkıları büyüktür. Çalışma, örgütlenme ilkeleri ve örgüt yönetimi açısından Birleşmiş Milletler örgütünün değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Bu anlamda “yönetim bilimi ilkeleri” ve “örgüt yönetimi prensipleri” ışığında gerçekleştirilen bir …

Devamını Oku »

Ulus Devlet

Küreselleşme kavramı, genel olarak 1980 sonrasında ivme kazanan ve geniş bir etki alanı yaratan gelişmeleri nitelendirmek için kullanılmaktadır. Soğuk savaşın bitişi ve tek kutuplu bir dünyaya geçiş ile birlikte insanlık, artık yeni bir dünya sistemiyle karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan gelişmeler artık bu gerçeklik üzerinden ele alınırken problemlere yönelik çözümler de buna göre şekillenmektedir. Bu noktada insanlar küreselleşmeyi kendi inanç sistemleri ve ideolojik yaklaşımlarına göre …

Devamını Oku »

Apartheid Global: Yeni Emperyalizm ve Global Güney

Küreselleşme tartışmaları kuzeyin sanayi ülkelerinde artan bir korkuyu körüklüyor. Dünya nüfusunun yüzde 85 gibi büyük bir çoğunluğu güneyde yaşamasına rağmen küreselleşmenin güneye etkileri buna karşın çok az dile getiriliyor. Burada –hemen başlangıçta söyleyeyim- şu kolayca tespit edilebilir: neoliberal olarak tanımlanan kürselleşme modeli insanlığın çoğunluğu nezdinde çok açıkça suçludur ve bu küreselleşme modeli zorunlu olarak militer bir düzen üzerinden gerçekleşmektedir, çünkü …

Devamını Oku »

Küreselleşmenin “Sözde” Demokrasisine İtaatsizlik…

Devrime Dönüşebilecek Bir Nüve: Katılımcı Demokrasi Karl Marx, Komünist Manifesto’da Avrupa’da dolaşan bir hayaletten söz etmişti: Komünizm hayaleti, 1800 lü yılların ortalarında… Gelişen kapitalist sistemin ya da burjuva modernitesinin kendi üretim ilişkileri içinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkardığı devasa bir kitleyi, işçi sınıfını, toplumsal yaşamın değiştiricisi ve dönüştürücüsü olarak , gelecek toplum yapısını kuracak bir sınıf olarak tarih sahnesinde yer almasını …

Devamını Oku »

Ulusal Devlet, Global Demokrasi?

Demokrasi, ulusçuluk, refah devleti ve demokrasi birbirleri ile bağlantılı oldukları için ve bu bağı kuran ortak unsur bir ulus-devlet’teki vatandaşlık ilişkisi olduğu için, demokrasinin günümüzdeki geçerli biçimleri ulus-devlet yapısı ile sınırlıdır. Buna karşılık, günümüzde küreselleşme diye de adlandırılan bir süreç sonucunda ulus-devlet zayıflamakta, özellikle vatandaşlarının refahına ilişkin yükümlülüklerini artık yerine getiremez duruma düşmektedir. Bu durum karşısında, demokrasi gelecekte ne biçim …

Devamını Oku »

Üçlü Koalisyonun Dış Politikası

Türk Dış Politikası kapsamında adeta gelenekselleşen “koalisyon hükümetleri verimsizdir“ inancı DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti döneminde de pekişerek devam etmiştir. Büyük bir destek ve umutla başlayan süreç, yaşanan iç siyasal çalkantılar ve 2000-2001 mali krizleri gibi iki başat nedenle sona ermiştir. Bu makale kapsamında koalisyon hükümetinin dış politik icraatları ve dış politikayı dolaylı yoldan etkileyen iç politik uygulamaları açıklanacak, koalisyon hükümetinin dış …

Devamını Oku »

Globalleşme Nedir?

Globalleşme konusunda, birbirine alternatif olabilecek çeşitli tanımlar yapılabilmektedir. Ekonomik Bir Yöneliş Olarak Globalleşme: Globalleşme, ülkeler arasında mal, hizmet, uluslar arası sermaye akımları ve teknolojik gelişimin hızlı bir şekilde artmasını ve serbestleşmesini ve bunlar sonucu ortaya çıkan ekonomik gelişmeyi ifade eder. birbirleriyle mal işlemleri, çeşitliliği, değer artışları, hizmetler, uluslar arası sermaye akımları, teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde yükselmesi ve …

Devamını Oku »