Güncel Yazılar

Tag Arşivi: jeoekonomik

Kazakistan’ın Sosyoekonomik ve Siyasal Yapısı

Kazakistan Cumhuriyeti(1) Orta Asya’nın en geniş topraklara sahip ülkesidir. Kazakistan Sovyetler Birliği döneminde ise Rusya’dan sonra ikinci en büyük cumhuriyet konumundaydı. Bu ülke Asya ile Avrupa arasında ve Rusya’yla Çin arasında çok büyük topraklara sahip bulunduğundan jeopolitik ve jeostratejik bakımdan büyük önem taşımaktadır. Ülkenin doğusuyla batısı arasındaki en uzak nokta 3000 km, kuzeyiyle güneyi arasındaki mesafe ise 2000 km’yi bulmaktadır. …

Devamını Oku »

İngilizler’den Amerikalılar’a Tanımlanamayan Kerkük

Kerkük-Musul bölgesi, jeostratejik ve jeoekonomik öneminden dolayı hep tartışma konusu olmuş ve batılı devletler tarafından göz dikilmiş bir bölge haline gelmiştir. Türkiye, 1923 yılında Musul-Kerkük’ü Irak’a bırakmasından Saddam rejiminin devredilmesine kadar ki süre içerisinde Irak Devleti ile ilişkilerinde küçük gerginlikler dışında büyük problemler yaşamamıştır. Türkiye’nin, Kerkük-Musul’da yaşayan Türkmenler konusunu Lozan Antlaşması’ndan yaklaşık 75 yıl sonra tekrar gündeme getirmesi, Türkiye’nin bölgede …

Devamını Oku »

Türkiye’nin Sınır Ötesi Operasyonu ve Kuzey Irak’ın Bölgesel Etkisi

1. Giriş Kuzey Irak Bölgesi, 80’li yılların başından günümüze Türkiye’nin gündeminde stratejik konumunu koruyan bir konu olması bakımından önemli bir dış politika sorunudur. Körfez Savaşı’yla beraber, dünya gündeminde de tartışılan ve üzerinde ileriye dönük hesaplar yapılan, projeksiyonlar üretilen bir bölge haline gelmiştir. Her geçen gün dengelerin değiştiği Kuzey Irak’ta, Türkiye bölgeye her ne kadar mesafeli durmaya çalışsa da, kaçınılmaz olarak …

Devamını Oku »

Yeni Orta Asya Stratejik Dengeleri Bağlamında Çin Halk Cumhuriyeti

Giriş Eski Sovyetlerin Güneyindeki Orta Asya devletlerinin mücadele vermek zorunda kalmaksızın, Sovyetler Birliği’nin parçalanmasının ardından bir tür armağan olarak elde ettikleri bağımsızlık, hem olumlu hem de olumsuz sonuçları beraberinde getirmiştir. Orta Asya bölgesinde 1991’lerde başlayan rekabet, bu beklenmedik bağımsızlığın olumsuz sonuçlarından biri olmuştur. Bağımsızlığın geliş hızı, Orta Asya liderlerine komşularıyla ilgili politikalar oluşturma zamanı tanımamış, bu nedenle, dünyanın geride kalan …

Devamını Oku »

Orta Asya’nın Kaygıları

Küresel güçlerin siyasî gündemini şekillendiren coğrafyalar arasında Orta Asya’nın konumu diğer bölgelere nazaran belki de daha alt sıralardaydı. 11 Eylül 2001 olayı da paradoksal bir biçimde Orta Doğu’nun yanı sıra Orta Asya bölgesinde gelişen negatif içerikli trendlerin olgunlaşmasına neden olmuştu. Irak’a ve Afganistan’a yapılan müdahaleler her iki bölgenin konumunu güçlendirmişti. Her iki bölge, farklı aktörlerin mücadele alanına dönüştü. Bu iki …

Devamını Oku »