Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz

Uluslararası ilişkiler teorisi uluslararası olayların neden meydana geldikleri gibi olduklarını da açıklamaya çalışır. Teorisyenlerin büyük çoğunluğu egemen devletler arasındaki ilişkiler hakkında spekülasyonlarda bulunurlar. Bunların amacı devletler arasındaki karşılıklı politik etkileşim kalıplarını bulmak ve anlamaktır.! Bazılarıise daha da ileri giderek bu etkileşim kalıplarından geçmişteki olayları açıklayabilecek ve gelecekteki olayları öngörmelerine olanak sağlayabilecek genel prensiplere ulaşmaya çalışırlar. Fakat bu çaba, daha en başından, açıklanması umulan olaylar bütününün tanımlanmasını yapmak ve sınırlarını çizmekle başlayan bir dizi kavramsal ve metodolojik problemi de beraberinde getirir.

Bu çerçevede, bu makale uluslararası ilişkilere ve onun teorisine ilgi duyanlara konuyu bir parça olsun tanıtmayı amaçlamaktadır. Buradan hareketle, bu makalenin temel uğraşı

a) konunun bir tanımını vermek ve akademik bir disiplin olarak sosyal bilimler içindeki yerini araştırmak;

b) uluslararası ilişkiler çalışmalarında kullanılan metodları ve yaklaşımları belirlemek; ve son olarak da

c) akademik bir disiplin olarak gelişiminin oldukça genel bir tarihini vermek ve bunun uluslararası ilişkilerin ele alınış şekilleri üzerinde etkilerini belirlemek, olacaktır.

Yazar: Mustafa AYDIN

Makaleyi PDF indirmek için buraya tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Uygarlıklar Çatışması Mı?

Dünya siyaseti yeni bir safhaya giriyor ve entelektüeller daha başkala­rıyla birlikte bu durum karşısında, tarihin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir